Gradnja hotela As kasni 11 godina

Državna revizorska institucija DRI revizijom uspjeha Sekreterijata za razvojne projekte, zaključila je da postoji dodatni prostor za unapređivanje i zaštitu državnih interesa u realizaciji investicionih projekata. 

Revizijom uspjeha se utvrđuje da li institucije javnog sektora obavljaju prave poslove i da li te poslove obavljaju na pravi način uz što manje troškove.

Pomenutom revizijom bilo je obuhvaćeno poslovanje Sekretarijata za razvojne projekte od osnivanja do momenta revizije. Kolegijum DRI kojim je rukovodio senator Branislav Radulović, utvrdio je da je najveće kašnjenje u realizaciji bilo u slučaju rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih kapaciteta hotela As u Budvi, od 11 godina. Zatim, za projekte dugoročnog zakupa, izgradnje i rekonstrukcije turističkih kapaciteta Sveti Stefan, Kraljičina plaža i hotel Mediteran u Ulcinju, oko šest godina, prenose Dnevne novine.

U izvještaju je, između ostalog, zaključeno i da ne postoji jasna podjela nadležnosti institucija zaduženih za realizaciju investicionih projekata i da Sekretarijat ne raspolaže odgovarajućim sistemom informacija, a upravljanje troškovima zakupa nije ekonomično.

DRI je nakon sprovedenog postupka revizije dala predlog Vladi da bi trebalo definisati jasne nadležnosti i aktivnosti institucija koje su aktivno uključene u proces praćenja i realizacije investiciono-razvojnih projekata. Za određeni broj planiranih privatizacija trebalo bi izraditi “cost benefit analizu”, kako bi se sagledali uticaji investicija na održivi razvoj ekonomije.

Check Also

Raičković: Vrijeme je da se struka pita

Ljudi posmatraju krize kao problem, a ja bih rekao izazov da se suočimo sa svim …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *