Deripaska osporava 225,4 miliona potraživanja

Ruska Centralno evropska aluminijumska kompanija CEAC, bivši vlasnik Kombinata aluminijuma Podgorica KAP, predao je Privrednom sudu sedam tužbi protiv najvećih povjerilaca fabrika, kojima traži da se ospore njihova potraživanja, saznaje Dan.

Šest tužbi se odnosi na državu i državna preduzeća, dok je jedan tužbeni zahtjev protiv potraživanja NLB interfinanca.

CEAC, čiji je vlasnik En plus grupa, kojom upravlja Oleg Deripaska, traži da se ospori potraživanje Ministarstva finansija od 148,4 miliona eura. Ministarstvo finansija, odnosno Vlada, najveći je povjerilac u KAP-u a potraživanja ima po osnovu ugovora o kreditima kod OTP, VT i Dojče banke. Osim njih, Rusi traže osporavanje 44,8 miliona eura potraživanja Elektroprivredi, koja je u većinskom državnom vlasništvu, 16,3 miliona Montenegro bonusu, koji je u stoprocentnom državnom vlasništvu, 12,8 miliona Crnogorskom operatoru tržišta električne energije (COTEE), 1,9 miliona Crnogorskom elektroprenosnom sistemu (CGES), takođe u većinskom vlasništvu države, i 1,2 miliona Upravi carina. Potraživanja EPCG i Montenegro bonusa su na osnovu duga za električnu energiju.

Osim države i državnih preduzeća, Rusi osporvaju i 4,4 miliona eura NLB interfinanc banci iz Ciriha. Švajcarci potražuju 4,4 miliona po osnovu prihoda iz ugovora o arbitraži, a na osnovu neopozivog ustupanja i neopozivih instrukcija.

CEAC je sedam tužbi podnio prošle sedmice. Na njih tuženi treba da dostave odgovore, nakon čega bi se odmah pokrenula parnica. S obzirom na to da je sada vrijeme godišnjih odmora, očekuje se da će se o ovim tužbama raspravljati u septembru ili oktobru.

Stečaj u KAP je uveden jula prošle godine, a CEAC je nakon države najveći povjerilac sa 50 miliona potraživanja. En plus grupa ima 43,4 miliona potraživanja. Prema zakonu o stečaju, povjerioci imaju pravo da ospore potraživanja drugih povjerilaca.

Rusi su od uvođenja stečaja podnijeli više tužbi protiv KAP-a i Montenegro bonusa zbog prodaje imovine KAP-a i potpisivanja ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji. Oni su smatrali da je prodaja izvršena mimo zakona koji je tada bio na snazi, dok su za angažovanje Montenegro bonusa naveli da je u pitanju dogovor između povezanih lica, s obzirom na to da država koja je tražila uvođenje stečaja u KAP angažuje državnu firmu da organizuje proizvodnju.

Rusi su pokrenuli i dvije arbitraže protiv države, čiji su odštetni zahtjevi preko 300 miliona. Oni su arbitraže pokrenuli na osnovu ugovora o poravnanju i međudržavnog sporazuma sa Kiprom, gdje je sjedište CEAK-a. Smatraju da su ugovor i sporazum prekršeni.

Check Also

Telekom: Osim besplatnih gigabajta, otključani i Extra TV kanali

Nakon besplatnog interneta koji za slobodne dane povodom Dana nezavisnosti poklanjaju korisnicima, Crnogorski Telekom je …

Leave a Reply

Your email address will not be published.