Gubitak KTGT-a 421,8 hiljada eura

Barska kompanija Kontejnerski terminal i generalni tereti (KTGT) završila je prvo polugodište sa gubitkom od oko 421,86 hiljada eura, 3,6 odsto većim nego u istom periodu prošle godine, prenose Vijesti.

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća na kraju juna su iznosili 6,29 miliona eura, što je duplo više nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi KTGT-a, koji je Odlukom Vlade iz 2008. godine izdvojen iz Luke Bar, porasli su dva puta na 6,6 miliona eura. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi dostigli su 5,52 miliona eura, amortizacije i rezervisanja 611,84 hiljade, a materijala 192,68 hiljada eura. Na ostale poslovne rashode odnosilo se 277,18 hiljada eura.

Ukupna aktiva preduzeća, kojom od januara upravlja turska kompanija Global Ports, vrijedila je na kraju prvog polugodišta 60,86 miliona eura, neznatno više nego u uporednom periodu.

Akumulirani gubitak je dostigao 14,43 miliona eura, kratkoročna rezervisanja i obaveze 2,76 miliona, a dugoročna 1,19 miliona eura.

Predstavnici Vlade potpisali su sredinom novembra prošle godine ugovor o prodaji 62,09 odsto kapitala KTGT-a Global Portsu za oko 8,07 miliona eura, dok je krajem decembra potpisan i ugovor o koncesiji za lučke djelatnosti, opravku, finansiranje i održavanje za to barsko preduzeće, na period od 30 godina.

Global Ports je zvanično preuzeo upravljanje kompanijom 17. januara.

Check Also

Izračunajte kolika bi vam bila plata po programu Evropa sad 2

Na sajtu Pokreta Evropa sad objavljen je kalkulator koji izračunava koliko će iznositi plata po …

Leave a Reply

Your email address will not be published.