Vlada utvrdila predlog zakona o sporazumnom finasijskom restrukturiranju

Vlada je danas utvrdila predlog zakona o sporazumnom finasijskom restrukturiranju kojim će firmama koje postignu dogovor sa bankama o restrukturiranju loših kredita, koje banke do sada nijesu mogle naplatiti, država omogućiti da plate dospjeli poreski dug na rate.

Banke će u tim slučajevima biti oslobođene plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), odnosno neće plaćati taj porez prilikom prodaje dužnikovih potraživanja. Uz to, platiće i manje poreza na dobit jer im se kao dobit neće računati umanjenje duga koje nastane prilikom restrukturiranja već će se taj iznos tretirati kao rashod.

Poreske olakšice koje imaju banke imaće i mikrofinasijske institucije i lizing kompanije koje imaju slične probleme sa naplatom potraživanja.

„Primjena zakona imaće pozitivan doprinos za banke jer će imati zdravije klijente, Centralna banka će imati stabilniji bankarski sistem, privreda će doprinijeti ekonomskom rastu, dok će država imati pozitivne espekte na budžet“, kazao je ministar finasija Radoje Žugić nakon sjednice Vlade.

Predlogom je definisano da Poreska uprava firmama omogući plaćanje dospjelog poreskog duga u šest mjesečnih rata za iznos do 100 hiljada eura, a iznad tog iznosa u 12 mjesečnih rata. PU će obustaviti i postupak prinudne naplate tog duga u slučaju da je on prethodno počet.

Predlog zakona je rezultat zajedničkog rada CBCG, Ministarstva finansija i Svjetske banke. Važiće dvije godine od dana stupanja na snagu.

vijesti.me

Check Also

Binance se povlači sa ruskog tržišta

Mjenjačnica kriptovaluta Binance povlači se s ruskog tržišta, nekoliko mjeseci nakon što su mediji izvijestili …

Leave a Reply

Your email address will not be published.