SNP predlaže da se zakonom obore kamate na kredite

Socijalistička narodna partija (SNP) predložila je juče Skupštini Crne Gore izmjene Zakona o obligacionim odnosima, kojim je predviđeno ograničavanje kamatnih stopa na kredite koje banke i mikrofinasijske institucije (MFI) odboravaju građanima i firmama.

Prema predlogu zakona, koji je upućen u skupštinsku proceduru i u koji “Vijesti” imaju uvid, SNP predlaže da kamatna stopa na godišnjem nivou za kredite koje banka odobri firmama ne može biti veća od 14 odsto, a građanima 15 odsto. Za kredite koje odboravaju MFI predlaže se maksimalna kamatna stopa od 16 odsto i za firme i za građane.

Centralna banka (CBCG) već drugu godinu preporučuje Vladi da izmijeni taj zakon da bi utvrdila najvišu ugovorenu kamatnu stopa, što izvršna vlast do sada nije poštovala. Guverner CBCG Milojica Dakić sredinom juna, prilikom rasprave u Skupštini o izvještaju te institucije, rekao je da su kamate visoke i ne stimulišu rast privrede.

“Ima prostora za smanjenje, ali CBCG nema zakonske mehanizme za to. Vladi smo preporučili da predloži izmjene Zakona o obligacionim odnosima da bi se utvrdio gornji nivo kamatnih stopa”, kazao je Dakić poslanicima koji su od njega tražili da utiče na rešenje tog problema.

U svim partijama su tada bili jednoglasni da kamate treba da budu niže.

Na kraju prošle godine prosječne efektivne kamatne stope u bankarskom sektoru bile su 9,36 odsto, a kod MFI 26 odsto.

SNP u obrazloženju predloga zakona, koji su potpisali svi njeni poslanici, navodi da se ograničenjem najviše dozvoljene kamatne stope u sistemu na godišnjem nivou štite korisnici finansijskih usluga ( firme i građani) od ugovaranja neopravdano visokih kamata koje nemaju tržišnu logiku i utemeljenje i koje građane i firme dovode u status dužničkog ropstva.

“Predlog zakona ne podliježe usaglašavanju sa evropskim zakonodavstvom, ni sa obavezama preuzetim međunarodnim konvencijama. Važno je istaći da postojeća uporedna praksa u brojnim zemljama EU sadrži odredbe o ograničavanju visine kamatnih stopa i da u jednom broju zemalja ne postoji valutna klauzula”, navodi se u obrazloženju . SNP predlaže i da najveća ugovorna kamata na godišnjem nivou između fizičkih lica ne može biti veća od 16 odsto. Postojeće zakonsko rješenje je da stopa ugovorne kamate između fizičkih lica ne može biti veća od kamatne stope koja se u mjestu ispunjenja plaća na štedne uloge (depozite) po viđenju.

Da se ne ponove problemi kao sa “švajcarcima”

SNP predlaže i da se mijenja postojeće zakonsko rješenje (član 404) kojim je definisano da ako je neki kredit oboren u stranoj valuti (kredit sa valutnom klauzulom) da se njegovo izmirenje može zahtijevati u domaćem novcu prema kursu koji važi u trenutku kad se kredit plaća. Predlog te partije je da se kredit plaća po kursu koji je važio na dan kada je on odboren.

“Predlaže se da se valutna klauzula može primijeniti isključivo u trenutku nastanka obaveze, što isključuje moguće zloupotrebe i neprimjereno uvećanje zbog promjene pariteta kurseva valuta”, piše u obrazloženju.

U Crnoj Gori za sada je jedino Hypo Alpe Adria banka odobravala kredite obračunate u švajcarskim francima, a zbog kojih je Centar za zaštitu potrošača u ime 300 građana podnio tužbu.

vijesti.me

Check Also

Dolar dodatno oslabio, dok cijene nafte rastu

Vrijednost dolara prema korpi valuta na valutnom tržištu dodatno je pala, nakon što je prošle …

Leave a Reply

Your email address will not be published.