Reprogramirani stečaj najbolje rješenje za privatizaciju Pobjede

Ministarstvo finansija razmatra mogućnost privatizacije akcionarskog društva Pobjede, kazao je predsjednik tenderske komisije Branko Vujović. Prije bilo koje odluke, po riječima Vujovića trebalo bi riješiti i određena pitanja.

Prije svega trebalo bi definisati da li postoji interesovanje da se Pobjeda kao list sačuva, da se definiše broj izvršilaca koje bi budući investitor bio spreman da prihvati kao i da se definiše status i investiranje u štampariju. Poše današnja Pobjeda.

Zatim da se iz privatizacije izdvoji objekat Pobjede koji je u vlasništvu države.

Vujović je Dnevnim novinama kazao da prije odluke o privatizaciji Pobjede treba imati u vidu kako rij ešiti probleme koji su tokom proteklih godina nastali u tom dnevnom listu.

“Radi se o obavezama koje ima Pobjeda prema državi, zaposlenima, dobavljačima, a tu su i kreditna zaduženja. To je ukupno oko osam miliona eura”, rekao je Vujović.

Prema riječima Vujovića Pobjeda je šest miliona kreditno zadužena, preko 1,2 miliona su obaveze prema državi, 360.000 eura iznose obaveze prema radnicima, dok je oko 650.000 eura duga prema dobavljačima.

Prema njegovoj ocjeni, postoji mnogo otvorenih pitanja koja treba riješiti u postupku privatizacije, a za koje je teško očekivati da će ih investitor preuzeti na sebe.

“Treba sve analizirati i vidjeti da li investitor nudi nešto prihvatljivo, je li zainteresovan da sačuva štampariju i Pobjedu kao dnevni list sa dugom tradicijom, i koliko bi radnika zaposlio. U tom slučaju bi bilo dobro sprovesti privatizaciju, odnosno izabrati investitora”, smatra Vujović. On ističe da je na osnovu svega toga najrealnije sprovesti reprogramirani stečaj, odnosno program reorganizacije kroz koji će se riješiti dio problema.

“Pitanje je da li u takvim uslovima postoji interesovanje investitora i da li je to moguće uz obaveze koje Pobjeda ima kroz tekuće poslovanje”, kazao je Vujović.

Pobjeda piše da je Vujović rekao da nema saznanja da je u skorije vrijeme bilo interesovanja investitora za Pobjedu najstarijeg lista u Crnoj Gori koji u oktobru slavi 70 godina postojanja.

Većinski vlasnik naj starijeg novinskog preduzeća u Crnoj Gori je država, kojoj pripada 86 odsto udjela, dok ostali akcionari imaju manje od jedan odsto dionica.

Check Also

Banke odobrile 3,67 milijardi eura kredita

Banke su do kraja septembra odobrile kredite od ukupno 3,67 milijardi eura, 4,82 odsto više …

Leave a Reply

Your email address will not be published.