KAP je u nadležnosti Podgorice, a ne Nikozije?

Iako je okružni sud u Nikoziji, u okviru razmatranja tužbe En plus grupe o povraćaju duga od 44 miliona eura, juče zabranio transakcije sa imovinom Kombinata aluminijuma Podgorica KAP, uključujući i nedavno najavljenu prodaju fabrike kompaniji Uniprom, ova odluka ne može biti pravosnažna jer je nakon otvaranja stečaja za sve sporove postao nadležan Privredni sud u Podgorici.

Iz Centralnoevropske aluminijumske kompanije CEAC saopšteno je da će rješenje Okružnog suda u Nikoziji biti poslato na izvršenje u Crnu Goru, kao i u zemlje gdje su registrovani glavni aktivni poslovni partneri KAP-a.

“Prema postojećim međunarodnim sporazumima Crne Gore, rješenja suda na Kipru su obavezna za izvršenje”, istakli su u CEAC-u.

Međutim, kako je za Dnevne novine objasnio stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić, nijedan strani sud, pa ni okružni sud u Nikoziji, ne može zabraniti sprovođenje stečajnog postupka i prodaju imovine.

“Nakon otvaranja stečaja, za sve sporove koji se pokreću nadležan je jedino Privredni sud u Podgorici kao stečajni sud, bez obzira na to ko su stranke u sporu. Stečajni povjerilac, među njima i tužilac u konkretnom slučaju, potraživanja može ostvarivati samo u stečajnom postupku i to po pravilima Zakona o stečaju, što znači da parnice, arbitraže i drugi postupci, kao redovan put pravne zaštite, nijesu dozvoljeni” rekao je Perišić.

Prema njegovim riječima, da bi uošte neko mogao biti namirivan u stečajnom postupku, on mora prijaviti svoje potraživanje Privrednom sudu u roku od 30 dana nakon otvaranja stečaja.

Predstavnik En plus grupe Pavel Prijmakov kazao je da se aktuelna prodaja imovine KAP-a sprovodi uz grubo kršenje zakona Crne Gore i međunarodnog prava.

“Stečajni upravnik nije napravio finansijsku analizu načina prodaje imovine, a odmah je donio odluku o prodaji KAP-a u cjelosti jednom kupcu. O mišljenju ostalih povjerilaca, osim Vlade Crne Gore, stečajni upravnik uopšte ne vodi računa”, naveo je Prijmakov.

Check Also

Prvo odluka o koncesiji, pa o gradnji terminala na podgoričkom aerodromu

Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Vladan Drašković, saopštio je da se o gradnji novog …

Leave a Reply

Your email address will not be published.