Akcionari Jugopetrola o isplati dividende će raspravljati 10.jula

Akcionari Jugopetrola trebalo bi da na redovnoj Skupštini 10. jula donesu odluku o raspodjeli dobiti za prošlu godinu. Dioničari će razmatrati poslovne i finansijske izvještaje, sa izvještajem nezavisnog revizora za prošlu godinu.

Jugopetrol je prošlu godinu završio sa neto profitom od 4,62 miliona eura, 10,8 odsto većim nego 2012.

Akcionari bi trebalo da donesu i odluku o izboru nezavisnog revizora za ovu godinu, kao i da razriješe i izaberu članove Odbora direktora.

Skupština akcionara koje je bila zakazana za 19.06.2014. odložena je zbog nedostatka kvoruma.

Većinski vlasnik Jugopetrola je od kraja 2002. godine grčki Hellenic Petroleum International, koji posjeduje 54,35 odsto akcija kotorske kompanije.

Check Also

Nedjeljni poslovni horoskop 27. mart – 02. april

Leave a Reply

Your email address will not be published.