KAP smanjio prihode CGES-a

Neto dobit CGES-a 2013. godine iznosila je 2,6 miliona eura i manja je za 3,9 miliona nego 2012. godine. Prema riječima izvršnog direktora CGES-a Ivana Bulatovića jedan od glavnih krivaca za manje prihode je prošlogodišnji šestomjesečni neregularan rad KAP-a, pišu Dnevne novine.

Finasijski izvještaj Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) za 2013. dosta je slabiji u odnosu na poslovanje u 2012. godini. Na to je između ostalog najviše uticao nerugalaran rad Kombinata aluminijuma od 1. januara do 13. juna 2013. godine.

“U ovom kratkom osvrtu u povodu razmatranja Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu, istakao bih dva momenta koji su se na neki način izdvojili iz ritma uobičajenih aktivnosti na obavljanju planiranih radnih zadataka. Radi se o neprijatnostima koje je CGES imao vezano za neregularan rad KAP-a u periodu od 1. januara do 13. juna 2013. godine, a posebno nakon 22. februara 2013. kada EPCG odbija dalje pružanje sistemskih usluga za potrebe regulisanja KAP-ovog debalansa zbog neregulisnaih odnosa između ove dvije kompanije u dužem periodu. Ova događanja su znatno poremetila normalno funkconisanje i rad CGES-a praktično u svim segmentima”, objasnio je u izvještaju izvršni direktor CGES-a Ivan Bulatović.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Drugi neočekivani momenat, prema riječima Bulatovića, jeste prekid u snabdijevanju električnom energijom potrošača na području Andrijevice, Plava i Gusinja u trajanju od sedam dana zbog teške havarije na dalekovodu.

“Ova događanja su znatno poremetila normalno funkcionisanje i rad CGES-a praktično u svim segmentima poslovanja, što je za posljedicu imalo, između ostalog, znatno umanjenje ukupnog prihoda. Finansijski izvještaji za 2013. godinu prikazuju dobit od 2,6 miliona eura. Prihodi iznose 27,5 miliona eura i uglavnom se odnose na korišćenje prenosne mreže (22,4 miliona) i dodjelu kapaciteta (3,7 miliona)”, rekao je Bulatović.

Troškovi poslovanja CGES-a 2013. su bili 18,1 miliona, dok su 2012. iznosili 17,3 miliona eura.

Check Also

Uskoro i u EU: vještačka inteligencija zapošljava, otpušta, bira šefove

Vještačka inteligencija se već neko vrijeme koristi u sektoru takozvane „gig -ekonomije“, u kojoj uglavnom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.