Dakić: Crna Gora će ispuniti sve uslove da zadrži euro

Sva nastojanja Crne Gore idu ka tome da zadrži euro. Iako je specifičan način na koji je Crna Gora počela da koristi euro, ne tražimo nikakve benificije da bismo ga zadržali već želimo da ispunimo sve uslove koje su i drugi ispunili prilikom ulaska u Evropsku uniju kazao je guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić na sastanku Evropske bankarske federacije u Budvi, ističući da Crna Gora danas ima stabilan, likvidan i solventan bankarski sektor.

-Kroz pregovarački postupak pitanja oko eura se posebno tretiraju i mogu da kažem da su razgovori što se tiče Crne Gore dosad išli u veoma pozitivnom pravcu kazao je Dakić.

Jak euro

U nastojanju da zadrži euro Crnoj Gori, kako smatra guverner Dakić, nije problem ni jaki euro.

– Ne, ni u kom slučaju jak euro nije problem za Crnu Goru. Jer, iako je Crna Gora uvozno zavisna, veliki dio svojih proizvoda plasira na međunarodnom tržištu, prevashodno usluge, ali i konkretne robe, tako da nama jak euro apsolutno odgovara, kazao je guverner Dakić.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Odgovarajući na pitanje o toku pristupnih pregovora sa EU, guverner Dakić je kazao da Centralna banka ima veoma aktivnu ulogu, da razgovori idu željenim tokom, ali da pri tom treba imati u vidu i činjenicu da je bankarski sektor Crne Gore prvi krenuo u transformaciju već 1999. godine kada je kao zvanično sredstvo plaćanja uvedena njemačka marka.

– Od tada mi u bankarskom sektoru usklađujemo našu regulativu sa standardima EU i ona je danas u veoma visokom stepenu usklađena sa tim standardima, i međunarodnim računarskim standardima i međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, tako da u tom dijelu nemamo značajnijih problema. Nama je ključno pitanje-pitanje eura. Ispunićemo sve uslove a u euro je mnogo uloženo, mnogo je donio u pozitivnom smislu što se tiče stabilnosti, funkcionanosti i svega ostalog, i zaista mnogo znači, tako da u tom dijelu podrška Evrope nam treba itekako, jer mi vjerujemo u Evropu, zaključio je guverner CBCG Milojica Dakić.

Check Also

Prijave za subvencije i sjutra

Rok za podnošenje prijave za isplatu subvencija za decembarske zarade ističe sjutra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *