Savjet CBCG: I pored rasta BDP-a brine rastuća nelikvidnost realnog sektora

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 58. Sjednicu, kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj Guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za mart 2014. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2014. godini.

Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika i dalje umjeren.

Iako je crnogorska ekonomija izašla iz recesije, što potvrđuju i preliminarni podaci Monstata o rastu BDP-a od 3,5% u prethodnoj godini, zabrinutost je i dalje prisutna u dijelu rastuće nelikvidnosti realnog sektora, mjerene i brojem blokiranih pravnih lica i preduzetnika i iznosom ukupnog duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa. Stanje u bankarskom sektoru je ocijenjeno stabilnim.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Savjet je usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za 2013. godinu. Konstatovano je da je u posmatranom periodu ostvaren značajan ekonomski rast usljed rasta ekonomske aktivnosti u većini sektora. Ukupna industrijska proizvodnja je porasla, povećan je obim aktivnosti u građevinarstvu i šumarstvu, a sektor saobraćaja u većini segmenata je zabilježio rast aktivnosti.

Bankarski sektor je bio stabilan u 2013. godini, čemu su, prije svega, doprinijeli snažan rast likvidnih sredstava, kontinuirani rast depozita, kao i dokapitalizacija jednog broja banaka. Koeficijenti likvidnosti i solventnosti na nivou bankarskog sistema bili su značajno iznad propisanog nivoa, a banke su 2013. godinu završile sa ostvarenim pozitivnim finansijskim rezultatom.

U 2013. godini deficit tekućeg računa je smanjen za 17% u poređenju sa prethodnom godinom, što je, najvećim dijelom, rezultat smanjenja spoljnotrgovinskog deficita i ostvarenog  suficita na ostalim podračunima tekućeg računa. Deficit tekućeg računa iznosio je 14,6% BDP-a, i bio je ispod nivoa deficita ostvarenih u posljednjih nekoliko godina. U robnoj razmjeni sa inostranstvom evidentan je i dalje visok nivo uvozne zavisnosti.

Savjet je usvojio Izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2013. godinu, sa finansijskim planom i finansijskim izvještajima za 2013. godinu.

Savjet se upoznao sa  Izvještajem o radu bankarskog ombudsmana za 2013. godinu.

Savjet je donio odluku o davanju dozvole za otpočinjanje rada „Lovćen banke“, AD Podgorica.

Check Also

Dalja modernizacija mreže uz višemilionska ulaganja

Telenor je prošlu godinu završio sa značajnim rastom prihoda, stabilnom i lojalnom bazom, kao i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *