KHOV tužila Novi duvanski

Komisija za hartije od vrijednosti (KHOV) tužila je Novi duvanski kombinat Podgorica (NDKP) za 5,1 hiljadu eura zbog neplaćanja naknade za evidentiranje emisije akcija po osnovu pretvaranja nenovčanog uloga u dioničarski kapital kompanije.

Pripremno ročište zakazano je za 4. jun u Privrednom sudu u Podgorici, piše Dan.

Radi se o odluci Vlade, koja je vlasnik NDKP, iz prve polovine aprila 2012. godine, kojom je preduzeću odobreno povećanje akcijskog kapitala po osnovu dodatnog nenovčanog uloga Glavnog grada, u iznosu od 1,73 miliona eura.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Donijeta je i odluka o pretvaranju tog uloga u 1,73 miliona akcija pojedinačne nominalne vrijednosti od po jedan eura i o njihovoj emisiji.

Nenovčani ulog Glavnog grada odnosi se na zemljište i naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišt na lokaciji na kojoj će se graditi NDKP. Direkcija za imovinu je ranije procijenila da zemljište na kome treba da se gradi nova fabrika vrijedi 70,47 eura po kvadratu, a radi se o ukupnoj površini od 24,6 hiljada metara kvadratnih.

NDKP je osnovan odlukom Vlade 3. novembra 2011. godine. Novčani ulog Vlade u osnovnom kapitalu iznosi 25 hiljada eura, koje je uplatilo Ministarstvo poljoprivrede, a nenovčani ulog od 5,06 miliona eura, nastao je prenošenjem imovine Duvanskog kombinata u stečaju na Vladu.

Check Also

IRF organizuje konferenciju “Izvori finansiranja zelene i digitalne tranzicije i unapređenja infrastrukture sjevernog regiona”

Uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i Kancelarije za evropske integracije, 29-30. novembra u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *