Hypo Alpe Adria prva crnogorska banka zastupnik u osiguranju

Hypo Alpe Adria Bank a.d. Podgorica je prva banka u Crnoj Gori koja će se baviti poslovima zastupanja u osiguranju, a na osnovu rješenja koje su izdale Agencija za nadzor osiguranja i Centralna banka Crne Gore.

“Koncept poslova zastupanja u osiguranju podrazumijeva koncept ‘one stop shop’ za finansijske usluge za klijente (fizička i pravna lica), jer klijenti mogu na jednom mjestu obavljati sve finansijske usluge, tj. kupovinu i bankarskih i osiguravajućih proizvoda. Proces zaključenja polisa/ponuda završavaće se u svim poslovnim jedinicama Hypo banke, brzo i efikasno”, navode iz Hypo Alpe Adria banke.

Hypo banka je obezbijedila kadrovske kapacitete da u svakoj poslovnoj jedinici može na stručan i odgovarajući način klijentima pružati informacije koje se odnose na poslove zastupanja u osiguranju. To, u skladu sa Zakonom o osiguranju, obuhvata informisanje klijenata u propisanom obliku i obimu – a zatim i pokretanje, predlaganje, pripremu i zaključivanje ugovora o osiguranju u ime i za račun osiguravajućeg društva.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

“Hypo banka je prva banka na crnogorskom tržištu koja je dobila dozvolu od Agencije za nadzor osiguranja, i širom svoje poslovne mreže pored bankarskih poslova obavljaćemo i poslove osiguranja, odnosno zaključivanja i izdavanja polisa osiguranja,  sve na jednom mjestu, pod povoljnim uslovima. Ovim poslom će biti obuhvaćena i fizička i pravna lica , bez obzira da li su klijenti Hypo banke,  što će  im predstavljati uštedu i novca i vremena”, navodi se u saopštenju.

Kako zaključuju, prodaja osiguranja preko banke će donijeti i bolji kvalitet usluga, kroz nove metode prodaje i pakete proizvoda nuditi potencijalnim osiguranicima, i veoma je razvijeno u zapadnoj Evropi, gdje se u pojedinim zemljama i do 70 odsto osiguranja prodaje kroz ovaj vid distribucije.

Check Also

Najgora nedjelja za evropske dionice od 2008. godine

Panevropski Stoxx 600 u petak je potonuo 3,8 posto i time u potpunosti slijedio globalni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *