Imaju li banke pravo da kopiraju lične karte

Banke ne bi smjele da traže fotokopiranje lične karte klijenata, jer nemaju uporište ni u zakonu ni u pravnom poretku – ocijenio je član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Aleksa Ivanović komentarišući žalbe klijenta Societe Generale banke, koji se protivio zahtjevu banke da mu kopiraju ličnu kartu da bi mu zamijenili bankovnu karticu.

Za razliku od Ivanovića, u Societe Generale banci Pobjedi su kazali da imaju pravo da zadrže kopiju lične karte pozivajući se na Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno njegov član 14 i 15. Iz ove banke takođe su Pobjedi saopštili da ni Agencija za zaštitu ličnih podataka nije utvrdila nikakve nepravilnosti.

Klijent ove banke, koji se obratio i Pobjedi, čije je ime poznato redakciji, kaže da se usprotivio kopiranju lične karte upozoravajući šalterske radnike da krše zakon, tvrdeći da jedino po zakonu mogu od njega da traže da pokaže ličnu kartu, odnosno dokaže identitet. On je, kako je kazao, morao da dopusti kopiju lične karte, jer u protivnom ne bi mogao da dobije novu bankovnu karticu.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Kopija

Član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Aleksa Ivanović, od koga je Pobjeda tražila tumačenje ovog slučaja i ne samo njega jer sve banke traže kopiju lične karte, kaže da one na taj način krše zakon.

 Krši se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i to je prekomjerna obrada podataka. Obrada podataka može se vršiti na osnovu zakona ili i uz saglasnost lica. U ovom  slučaju može samo kada bi neko tražio od  lica saglasnost da mu se lična karta fotokopira – objašnjava Ivanović i dodaje da u Ustavu Crne Gore, ali i međunarodnim konvencijama nigdje ne možete naći pravnu normu da se traži fotokopiranje lične karte.

On je kategoričan da saglasnost za kopiranje lične karte ne smije biti uslovljena.

– Saglasnost ne smije biti uslovljena bilo kakvim mjerama prinude, jer ona mora biti nedvosmisleno izražena sloboda volja. Ako lice odbije da dozvoli kopiranje lične karte, po zakonu niko ga ne može prisiliti da to dozvoli tražilac (banka ili hotelsko osoblje) – ističe Ivanović.

Zakon

On savjetuje građanima da kad god imaju problem sa fotokopiranjem, odnosno kada im to traže banke ili hoteli da se obrate Agenciji za zaštitu ličnih podataka.

– Bitno je samo da naznače kod kojeg se organa to desilo i mi ćemo dalje preduzeti procedure – ističe Ivanović.

Treba, kaže on, pogledati Zakon o sprečavanju pranja novca, u kojem se pominje da lična karta služi za identifikaciju, a nikako za kopiranje. Mi smo u javnosti iznosili svoj stav vezano za fotokopiranje ličnih karata, kada su kao nekada u javnim institucijama na prijavnicama zadržavali lične katre, ta praksa  je nezakonita i više se ne koristi. Prva pozitivna priča došla je iz Ministarstva unutrašnjih poslova, oni su prihvatili naš predlog da službenici na prijavnicama ne zadržavaju lične karte. Jer one služe kao identifikacija da je neko lice pristupilo javnom organu. To znači da nemaju pravo da je zadrže, a kamoli fotokopiraju. Takođe smo imali sličnu priču prema turističkim objektima ,hotelima, gdje oni samo mogu da identifikuju goste i odmah vrate dokumenta, odnosno ličnu kartu – objasnio je Ivanović Pobjedi.

Societe Generale: Imamo pravo da kopiramo i zadržimo kopiju

U Societe Generale banci kažu da ne krše zakon kopirajući lične karte klijenata i zadržavajući kopije pozivajući se na Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. U ovoj banci takođe kažu da ni Centralna banka prilikom kontrola nije utvrdila postojanje bilo kakvog postupanja banke suprotno zakonu.

– Obaveza identifikovanja klijenta proizilazi iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Obveznici primjene ovog zakona, a na prvom mjestu banke su, između ostalog, dužne da utvrde i provjere identitet fizičkog lica. U tom smislu, članovi 14 i 15 pomenutog zakona propisuju da je banka dužna da izvrši uvid u ličnu ispravu klijenta i kao dokaz zadrži kopiju iste, kako bi pribavila podatke definisane u članu 71 stav 4 ovog zakona – saopštili su Pobjedi iz Societe Generale.

Kontrolu nad primjenom odredbi ovog zakona, podsjećaju oni,  vrši Centralna banka Crne Gore. Centralna banka Crne Gore nije utvrdila postojanje bilo kakvog postupanja banke suprotno zakonu. Takođe je bitno naglasiti da kontrolu primjene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti vrši Agencija za zaštitu ličnih podataka, koja takođe nije utvrdila bilo kakvo postupanje banke suprotno zakonu – kažu u ovoj banci dodajući da sličnih žalbi klijenata nije bilo do sada.

Oni su podsjetili da je pravilima grupe definisana obaveza  kopiranja identifikacionog dokumenta i odlaganja u fajl klijenta prilikom stupanja u poslovni odnos sa klijentom.

Kalač: Banka ima pravo da traži kopiju lične karte

Bankarski ombudsman dr Halil Kalač kaže da banka ima pravo da traži ličnu kartu, odnosno kopiju, ali je obavezna i da je čuva kao tajnu.

– Banka ima pravo da traži ličnu kartu, odnosno kopiju, ali je obavezna i da je čuva kao tajnu. Taj dokument ne smije biti zloupotrijebljen. U bankarskoj praksi fotokopija lične karte je obaveza – objašnjava Kalač i dodaje da je lična karta osnovni dokument kojim banka treba da raspolaže da bi ušla u odnos sa klijentom.

Ukoliko klijent nema povjerenje u banku, on ima pravo da ne da dokument da mu kopiraju.

– Ukoliko, međutim, klijent ne da ličnu kartu, on onda neće završiti posao – ne može dobiti kredit, karticu…

Check Also

U Podgorici uhapšen osnivač Terraform Labsa – Do Kwon

Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore je objavio na svom tviter nalogu da je podgorička policija …

Leave a Reply

Your email address will not be published.