Jugopetrol završio prvi kvartal sa gubitkom od 289,26 hiljada eura

Kotorska naftna kompanija Jugopetrol završila je prvi kvartal sa gubitkom od 289,26 hiljada eura, dok je u istom periodu prošle godine imala dobit od 521,96 hiljada eura.

Poslovni prihodi preduzeća su, prema izvještaju objavljenom na sajtu Montenegroberze, smanjeni 8,8 odsto na 30,21 milion eura. 

Poslovni rashodi Jugopetrola takođe su smanjeni, šest odsto na 30,58 miliona eura, od čega se najveći dio, odnosno 26,19 miliona, odnosio na nabavnu vrijednost prodate robe, prenosi CDM.me.

Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 1,98 miliona eura, amortizacije i rezervisanja 697,38 hiljada, a materijala 248,65 hiljada eura. Ostali poslovni rashodi bili su 1,45 miliona eura.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Ukupna aktiva Jugopetrola, preduzeća koje se bavi trgovinom naftom i naftnim derivatima, na kraju marta iznosila je 104,2 miliona eura i bila je 2,7 odsto veća nego u uporednom periodu.

Neraspoređena dobit kompanije iznosi 14,94 miliona eura. Dugoročna rezervisanja i obaveze iznosile su 713,19 hiljada eura, a kratkoročna 12,62 miliona eura.

Odložene poreske obaveze su iznosile 83,04 hiljade eura.

Većinski vlasnik Jugopetrola je od kraja 2002. godine grčki Hellenic Petroleum International, koji posjeduje 54,35 odsto akcija kotorske kompanije.

Značajan udio pripada Društvu za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG i fondu zajedničkog ulaganja Trend, 9,21 odsto, odnosno 5,97 odsto. Vlasnik 4,8 odsto akcija Jugopetrola sakriven je iza HB Zbirnog kastodi računa 3. Vlasnik 2,4 odsto akcija Jugopetrola skriven je iz CK Zbirnog kastodi računa 1, Last Ernest Bader ima 2,02 odsto, a Atlasmont fond 1,13 odsto akcija.

Ostali vlasnici imaju udio ispod jedan odsto.

Check Also

Global Finance: CKB je najbolja banka u Crnoj Gori i u 2020. godini

Ugledni finansijski magazin Global Finance objavio je spisak dobitnika prestižnog priznanja za najbolje banke u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *