Direktor Hipo banke pisao Skupštini: Nemojte da se miješate ili tužimo državu

Glavni izvršni direktor Hipo Alpe Adria banke u Crnoj Gori Kristof Šoen poručio je poslanicima Skupštine da će ako nastave da se miješaju u spor koji banka ima sa klijentima zbog kredita u švajcarskim francima, zaštitu tražiti pred domaćim i međunarodnim sudovima tako što će tužiti državu za naknadu štete. 

U pismu koji je uputio Odboru za ekonomiju povodom ocjena i stavova tog tijela u vezi sa konsultativnim saslušanjem o tom problemu, Šoen je optužio odbor da se svrstao na stranu tužilaca, umiješao u sudski postupak i da su im ocjene i stavovi zasnovani na mišljenju bankarskog ombudsmana Halila Kalača, pišu Vijesti.

On je za mišljenje Kalača kazao da je “činjenično i pravno potpuno neutemeljeno”.

“Ti postupci i djelovanja bankarskog ombudsmana kao ‘nezavisnog’ tijela biće predmet interesovanja banke u odvojenom postupku i proceduri”, zaprijetio je Šoen koji je poslanicima poručio da sa njima prekida saradnju.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Banka je te kredite odobravala 2007. i 2008. godine. Zbog drastične promjene odnosa švajcarskog franka i eura od početka krize mnogim klijentima su na mjesečnom nivou konstantno uvećavani iznosi koje moraju vraćati, pa im je glavnica sada veća nego kada su podigli kredit. Centar za zaštitu potrošača je podnio tužbu u ime 300 klijenata i to je prva kolektivna tužba protiv neke banke u Crnoj Gori, a suđenje je u toku.

Odbor je ocijenio da bi spor mogao da se riješi vansudskim poravnanjem gdje bi se klijentima omogućilo da kredit otplate po fiksnom kursu koji je odgovarao odnosu eura i švajcarskog franka kada je kredit odobren i fiksnom kamatom. Uz to, klijentima bi se uračunao dio koji su pretplatili.

Slični sporovi o kreditima u švajcarcima se vode u Hrvatskoj, Srbiji i BiH, gdje su sudovi već donosili presude u korist klijenata.

Predsjednik Odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović SNP rekao je Vijestima da su ocjene i stavovi Odbora u skladu sa Ustavom i Poslovnikom Skupštine, te da se nijesu umiješali u sudski postupak. “Bez namjere da polemišem sa Šoenom i cijeneći njegovo nezadovoljstvo ličnim utiskom prokomerntarisao bih tri stvari. Prvo, utisak da su ocjene i stavovi djelimično zasnovani na mišljenju bankarskog ombudsma je tačan. Skupština ga je na predlog odbora izabrala na tu funkciju. Zato imamo obavezu da ga konsultujemo i da se on odazove pozivu da se uključi u raspravu”, rekao je Damjanović.

Dodao je da Ustav ne brani retroaktivnu primjenu zakona već je precizno definiše i omogućava Vladi i poslanicima da mogu predlagati izmene zakona tako da nema spora oko ustavnosti stavova odbora.

“Treća stvar koja je najčudnija je da se stavovi tretiraju kao pritisak na sud. U tom dijelu samo sugerišemo da se sudski spor rješava shodno načelu ekvivalencije (jednaka vrijednost), poštenja savjesnosti i ravnopravnosti ugovrnih strana, odnosno banke i klijenata”, istakao je Damjanović.

Check Also

Renomirana kreditna institucija zapošljava: Saradnik za kreditnu analizu i izvještavanja prema CBCG

SARADNIK ZA KREDITNU ANALIZU  I IZVJEŠTAVANJA PREMA CBCG

One comment

  1. Smiješno je i misliti da će sud da donosi odluke na osnovu neke jeftine demagogije iz Skupštine.
    Ako se neki zakon mijenja, i ti počneš da ga retroaktivno primjenjuješ, naravno da će tu neko da “popije” tužbu.
    Nego, vjerovatno je ovih dana popularno da Damjanović malo “kao” bude “zaštitnik” prava naroda, iako nije baš puno konsultovao važeću zakonsku regulativu

Leave a Reply

Your email address will not be published.