Besplatno osiguranje imovine novim štedišama Hypo banke

Hypo Alpe Adria banka, nastavljajući brigu o svojim klijentima, pokrenula je danas akciju u kojoj će svi deponenti koji oroče novu štednju u iznosu koji je jednak ili veći od 10.000€ , na period koji je jednak ili veći od tri (3) mjeseca, dobiti gratis osiguranje imovine (građevinskog objekta  – stana ili kuće) i stvari u domaćinstvu.

Tako pored povoljnih uslova oročenja, klijenti dobijaju i dodatnu povoljnost, besplatno osiguranje!

Osiguranje imovine i stvari u domaćinstvu se odnosi na osiguranje od požarnih rizika.

Osiguravajuće pokriće važi do isteka perioda na koji je depozit oročen ili do trenutka eventualnog prijevremenog razročenja depozita.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Osnovni uslov osiguranja je da osigurani objekat bude od tvrde gradnje, što podrazumijeva betonske zidove i krov od betona ili cigli.

Osiguranik može biti osoba koja je oročila sredstva (deponent) ukoliko ima pravo vlasništva nad nepokretnosti koja se osigurava ili osoba koja je član uže porodice deponenta (bračni drug, roditelj, dijete…) a koja je dala saglasnost da se imovina osigura.

Akcija je ograničenog perioda trajanja.

Check Also

British American Tobacco pokreće proizvodnju kanabisa

Najveća britanska duvanska kompanija Britiš Ameriken Tobako (BAT) planira da uvede medicinski kanabis u proizvodnju …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *