Institut za finansijsko i kreditno savjetovanje organizuje seminar: IZVRŠENJE SUDSKOG RJEŠENJA

INSTITUT ZA FINANSIJSKO I KREDITNO SAVJETOVANJE

u sklopu projekta „Blokada računa fizičkih lica”

o r g a n i z u j e

seminar na temu:

IZVRŠENJE SUDSKOG RJEŠENJA

– problemi i nedostaci –

koji se održava u četvrtak, 06. maja 2014.

   sa početkom u 10:00 časova

u

PR CENTRU (PUBLIC RELATIONS CENTER)

Podgorica, Bulevar Josipa Broza 23 (ulaz sa dvorišne strane)

Opšti cilj projekta „Prinudna naplata – fizička lica“ je unapređenje sistema prinudne naplate sa računa fizičkih lica u Crnoj Gori.

Dodatni ciljevi projekta su:

 • pronalaženje konstruktivnih i održivih rješenja za otklanjanje finansijskih i drugih poteškoća sa kojima se finansijske i nefinansijske institucije suočavaju u procesu naplate potraživanja sudskim putem;

 • upoznavanje sudskih instanci sa problemima na koje nailaze povjerioci prilikom naplate potraživanja sudskim putem, kao i sa problemima na koje nailaze finansijske institucije prilikom realizacije dobijenih sudskih rešenja;

 • pružanje finansijskog savjetovanja građanima Crne Gore koji nailaze na probleme u procesu upravljanja ličnim finansijama;

 • obezbjeđenje kvalitetnije komunikacije na relaciji klijent – banka, kao i banka – sud;

 • povećanje stepena znanja i vještina zaposlenih finansijskim institucijama u vezi sa aktuelnim problemima koji se pojavljuju u njihovoj praksi.

Seminar je namijenjen:

 • zaposlenima u finansijskim institucijama – banakama;

 • zaposlenima u mikrokreditnim finansijskim institucijama;

 • zaposlenima u osiguravajućim društavima;

 • zaposlenima u leasing društvima;

 • zaposlenima u pravosudnim institucijama;

 • advokatima;

 • predstavnicima povjerilaca kojih se mogu ticati ovakva sudska rješenja;

 • udruženjima građana, nevladinim udruženjima i ostalim zainteresovanim građanima.

Raspored:

Vrijeme

Opis

10:00 – 10:15

Dolazak učesnika

10:15 – 10:30

Pozdravna riječ organizatora

10:30 – 11:30

Radni dio seminara – prezentacija predavača

11:30 – 11:45

Pauza

11:45 – 13:00

Radni dio seminara  – pitanja učesnika

13:00

Kraj seminara

 Gosti predavači:

 • Milena Matović, sudija Osnovnog suda u Podgorici;

 • Petar Minić, advokat

 • Aleksandar Zloković, sudski izvršitelj

Prijavu za učešće  potrebno je popuniti i poslati do utorka, 22.04.2014. na * [email protected]. Napominjemo da je broj mjesta ograničen na 40 učesnika.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, molimo Vas da nas kontaktirate putem * [email protected] ili na 067 60 90 94.

Check Also

Početak škole uz poklon popust NLB Banke na online kupovinu NLB Visa karticama

Za spreman početak školske godine, NLB Banka će za svaku kupovinu NLB Visa karticama, na …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *