Vlada danas o dobrovoljnim penzionim fondovima

Vlada bi danas trebalo da raspravlja o analizi efekata uvođenja poreskih olakšica ili državnih podsticaja za uplate članova u dobrovoljne penzione fondove. U dokumentu u koji je Pobjeda imala uvid nakon sjednice Vladine komisije za eklonomsku politiku se, međutim, kaže da u ovoj godini ne postoje uslovi za uspostavljanje podsticaja ili olakšica za dobrovoljne penzione fondove imajući u vidu stanje javnih finansija i makroekonomski ambijent u 2014. godini.

I pored toga jedan od zaključaka je da Ministarstvo finansija svake godine, prilikom usvajanja zakona o budžetu, razmotri mogućnosti za uspostavljanje podsticajnih uslova za industriju dobrovoljnih penzionih fondova u zavisnosti od ekonomske situacije i stanja javnih finansija.

Alternativa

– Ministarstvo se zadužuje da razmotri i predloži alternativne modele održivosti industrije dobrovoljnih penzionih fondova, kroz uspostavljanje saradnje između ovih fondova i društava za osiguranje, kao i izmjenu postojećeg regulatornog okvira, uvođenjem otvorenih dobrovoljnih penzionih fondova – navodi se u zaključcima.

Nedvosmislena je ocjena da je industriju dobrovoljnih penzionih fondova potrebno unaprijediti i razviti, posebno imajući u vidu njihovu važnost za produbljavanje i razvoj tržišta kapitala, životnog standarda građana i potrebe usklađivanja sa EU regulativom.

– Potrebno je, međutim, naći odgovarajući model za unapređenje i razvoj industrije dobrovoljnih penzionih fondova u Crnoj Gori, imajući u vidu postojeću ekonomsku situaciju i deficit Fonda PIO – navodi se u analizi uz podsjećanje da su do sada dozvolu za rad dobila tri društva za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondom – Atlas penzija, Market Invest i NLB penzija. Od Komisije za hartije od vrijednosti pet banaka su dobile dozvolu za rad za obavljanje kastodi poslova za penzione fondove – Prva banka Crne Gore,  Hipotekarna banka, CKB, Hypo Alpe Adria banka i Invest banka Montenegro.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Podsticaji

U analizi, u koju je Pobjeda imala uvid, data su dva scenarija – poreskih olakšica i državnih podsticaja.

Rezultati analize su pokazali da su državni podsticaji mnogo transparentniji način stimulisanja dobrovoljnih penzionih fondova od poreskih olakšica.

– Imajući u vidu da Crna Gora ima vrlo konkurentan poreski sistem, baziran na niskim poreskim stopama, kao i činjenicu da je politika Vlade Crne Gore smanjenje postojećih poreskih olakšica, može se zaključiti da su državni podsticaji mnogo transparentniji način stimulisanja dobrovoljnih penzionih fondova od poreskih olakšica – navodi se u analizi.

Dva scenarija

U analizi su razmatrana dva scenarija. U prvom se kaže da ukoliko zaposleni pristane da mu se smanji neto plata za 33,50 eura, onda bi na njegov račun u dobrovoljnom penzionom fondu bilo preusmjereno 50 eura, a trošak države bi iznosio 21,50 eura.

– Društva za upravljanje bi za pet godina prikupila oko 31 milion eura u fondovima. Trošak države bio bi oko 44%, odnosno 13,66 miliona, pri tome bi država koristila 18,60 miliona, odnosno minimalno 60% uz stvarni trošak i max. 3% kamate koju bi država plaćala za korišćenje sredstava, u iznosu 550 €. Ta kamata bi mogla biti samo manja ili u trenucima krize mogla bi biti 0 – navodi se u analizi.

Drugi scenario je sa podsticajem od 15 i 25.

Ukoliko bi se Crna Gora odlučila za uvođenje državnih podsticaja u iznosu od 15 ili 25%, na način koji funkcioniše u Hrvatskoj, a do nivoa uplata od 600 eura godišnje, broj članova fondova bi se iz godine u godinu povećavao, kao i broj ugovora, uplata i podsticaja koje plaća država.

pobjeda.me

Check Also

Pad prometa i različiti smjerovi indeksa obilježili Montenegroberzu ove sedmice

Pad prometa i različiti smjerovi indeksa obilježili su Montenegroberzu ove sedmice u kojoj je najavljen …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *