Crnagoraput u plusu 11 hiljada eura

Kompanija Crnagoraput završila je prošlu godinu sa dobitkom od 11,42 hiljade eura, što je 3,5 puta manje nego na kraju 2012.

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, poslovni prihod Crnagoraputa iznosio je 13,8 miliona, što je 24,6 odsto više nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi preduzeća, čiji je većinski vlasnik austrijski Strabag, povećani su za 2,9 odsto na 15,29 miliona eura. Od toga se na troškove materijala odnosi 4,38 miliona, na zarade, naknade i ostale lične rashode 2,51 milion, a na troškove amortizacije i rezervisanja 2,17 miliona eura.

Ostali poslovni rashodi iznosili su 6,22 miliona.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Ukupna aktiva preduzeća na kraju decembra bila je vrijedna 17,64 miliona, što je za 28,1 odsto manje nego u uporednom periodu, a akumulirani gubitak je 18,7 miliona eura.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iznosile su 2,09 miliona, a kratkoročne 21,96 miliona eura. Strabag je, prema podacima Centralne depozitarne agencije, vlasnik 95,32 odsto Crnagoraputa. (dan.co.me)

Check Also

Prodati državni zapisi za pet miliona eura

Na drugoj ovogodišnjoj aukciji sa rokom dospjeća od 182 dana prodati su državni zapisi za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *