Dobit Prenosa manja dva i po puta u 2013.godini

Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) završio je prošlu godinu sa neto dobitkom od 2,64 miliona eura, dva i po puta manjim nego na kraju 2012.

Prema izvještaju o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, poslovni prihodi kompanije su na kraju decembra iznosili 26,65 miliona eura i bili su 8,6 odsto manji nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi preduzeća su na kraju prošle godine pali 3,7 odsto na 22,66 miliona eura. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 6,71 milion eura, amortizacije i rezervisanja 7,02 miliona, a materijala 587,56 hiljada eura. Na ostale poslovne rashode odnosilo se 2,49 miliona eura.

Ukupna aktiva CGES-a porasla je 5,6 odsto na 210,02 miliona eura. Neraspoređena dobit kompanije iznosi 12,52 miliona eura.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Dugoročna rezervisanja i obaveze iznosile su 28,43 miliona eura, a kratkoročne 13,85 miliona eura.

Država je vlasnik 55 odsto akcija CGES-a, dok italijanska Terna posjeduje oko 22,09 odsto dionica.

Iza HB Zbirnog kastodi računa 3 sakriven je vlasnik 3,78 odsto akcija, dok fond Trend ima 2,82 odsto. Moneta imaju 1,87 udjela, a Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG 1,55 odsto. Ostali akcionari imaju manje od jedan odsto akcija. (rtcg.me)

Check Also

Osiguravajuća društva fakturisala bruto premiju u iznosu od 9,2 miliona eura

Na osnovu preliminarnih podataka dostavljenih Agenciji za nadzor osiguranja od strane društava za osiguranje, društva …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *