ŽELJEZNIČKE KOMPANIJE: U 2013.godini ukupan gubitak 9,18 miliona eura

Željezničke kompanije u Crnoj Gori ostvarile su, tokom prošle godine, gubitak od 9,18 miliona eura, pokazuju zvanični Vladini podaci. To je bolji rezultat nego 2012.godine, kada su četiri kompanije nastale iz nekadašnje Željeznice Crne Gore, izgubile ukupno 12,76 miliona eura.

Te firme koje se nalaze u većinskom državnom vlasništvu ukupno zapošljavaju 1600 radnika. Pojedinačno, najgori rezultat zabilježila je Željeznička infrastruktura koja je izgubila 3 miliona eura, ali je to mnogo bolji rezultat nego 2012. godine kada je ta državna firma imala gubitak 7,3 miliona eura.

Montekargo: Ova firma koja s bavi teretnim prevozom, ima 229 zaposlenih i to: 207 na neodređeno vrijeme, 15 zaposlenih na određeno vrijeme i 7 pripravnika. Prosječna neto plata zaposlenih u 2013. godini iznosila je 517,98  eura i veća je za 8 odsto od zarade na nivou države, koja je iznosila 479 eura..

U 2013. godini prevezeno je 947.514 tona i ostvaren prihod od prevoza stvari 6.056.598  eura. U odnosu na 2012. godinu obim prevoza je veći za 38 odsto, kada je prevezeno 686.625 tona dok je prihod veći za 33 odsto kada je iznosio 4.568.730 eura. Zabilježen je i porast u reailzovanim netotonskim kilometrima od 36 odsto odnosno 99.803.248 NTkm, dok su 2012. godini su iznosili 73.338.220 NTkm. Povećanje obima prevoza roba u 2013. godini u odnosu na predhodnu godinu, zabilježeno je kod prevoza: automobila, boksita, čeličnih limova i žitarica. Ostvareni poslovni prihodi u iznosu od 6.943.825 eura nijesu dovoljni da pokriju poslovne rashode koji su iznosili 7.111.925 eura, tako da je Montekargo u 2013. godini poslovalo sa gubitkom od 168.100  eura.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Održavanje željezničkih voznih sredstava: Firma zapošljava 189 radnika na neodređeno vrijeme, dok je 5 zaposlenih angažovano na privremene i povremene poslove. Društvo je u 2013. godini ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 2.010.023 eura, dok su ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 2.495.744eura, što znači da je Održavanje poslovalo sa gubitkom u iznosu od 485.721 eura

Željeznički prevoz: U 2013.godini pokrenuto je 11.212 vozova, od čega 9.576 u lokalnom i 1.636 u međunarodnom saobraćaju. Prevezeno je 674.061 putnika u lokalnom prevozu, što je za 26 odsto više u odnosu na broj prevezenih putnika u istom periodu 2012. godine, dok je u međunarodnom broj prevezenih putnika 250.484 ostao na istom nivou 2012. godine. U lokalnom prevozu realizovano je 692.910 voznih km ili 41 odsto više u odnosu na isti period 2012. godine, dok je u međunarodnom prevozu realizovano 274.848 km ili 5 odsto manje u odnosu na isti period 2012. godine. Smanjenje broja voznih km u međunarodnom saobraćaju i izostanak očekivanog porasta prihoda uslovljen je nesaobraćanjem auto voza koji obezbjeđuje Željeznica Srbije. U lokalnom prevozu realizovano je 32 odsto više putničkih km u odnosu na isti period 2012. godine, dok su u međunarodnom prevozu za procenat veći realizovani putnički kilometri u odnosu na 2012.godinu. U 2013.godini  Prevoz je ostvario ukupan prihod u iznosu od 6.918.613 eura i ukupni rashod u iznosu 12.454.802 eura. Finansijski rezultat u posmatranom periodu iskazuje gubitak u iznosu 5.536.189 eura, od čega se 3.686.110 eura odnosi na trošak po osnovu obezvređenja voznih sredstava (reprocjena vrijednosti imovine grupe 147.000), a ostatak u iznosu 1.850.078  eura odnosi se na gubitak iz tekućeg poslovanja. Prosječna zarada u neto iznosu je 456,24 eura i u odnosu na prosječnu platu Crne Gore, koja iznosi 479 eura manja je za 5 odsto. Prosječan broj zaposlenih u kompaniji za 2013. godinu iznosi 320 što je za 26 više u odnosu na 2012. godinu.

Željeznička infrastruktura:  Društvu je na dan 31. 12. 2013. godine bilo zaposleno 857 radnika, od čega su 751 radnika na neodređeno, a 85 radnika na određeno vrijeme i 21 pripravnik. Prosječna neto zarada u 2013. godini iznosi 402  eura, što je ispod prosječne zarade u Crnoj Gori koja iznosi 479 eura. Ostvareni finansijski rezultat za 2013. godinu je negativan i iznosi 3 miliona eura a isti je manji za 59 odsto u odnosu na 2012. godinu kada je iznosio 7.304.983  eura. Ova kompanija realizuje na desetine milona vrijedne projekte obnove infrastrukture.

U svim željezničkim kompanija je ispoštovana odluka Vlade o mjerama štednje, koja predviđa smanjivanje zarada menadžmentu i svim zaposlenim.

portalanalitika.me

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 23. septembar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *