Nova kampanja UNIQA osiguranja – Obezbijedite sebi sigurnu budućnost!

UNIQA osiguranje nastavlja sa akcijama i povoljnostima za sve građane Crne Gore.

U periodu od 01.aprila do 31.maja svi građani koji se odluče za ugovaranje polise životnog osiguranja imaće mogućnost da dobiju gratis osiguranje kuća / stan za prvu godinu osiguranja i gratis posljednju godinu osiguranja života.

U zavisnosti od ugovorene dinamike plaćanja klijent dobija različite pakete osiguranja stana. U toku trajanja akcije mogu se osigurati nastanjeni stanovi i kuće tvrde gradnje, dok akcijom nijesu obuhvaćeni poslovni prostori, stanovi i kuće mješovite gradnje, stanovi i kuće koji nisu nastanjeni bez obzira na vrstu gradnje.

Gratis prva godina važenja polise osiguranja kuće ili stana važi samo ukoliko je aktivna polisa životnog osiguranja.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Nakon isteka prve godine gratis osiguranja kuća / stan ugovarač osiguranja može da produži polisu na različite rokove trajanja:

  •  1 godina
  •  2 godine
  •  neodređeno

Produživanjem polise, klijenti mogu ostvariti pravo na tarifne i druge popuste. Polise riziko osiguranja života nemaju akcijske uslove.

Check Also

Porsche sa gubitkom od 329 miliona eura

Gubitak Volkswagena je uticao i na holding kompaniju Porsche SE koja je prvu polovinu godine …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *