Nova kampanja UNIQA osiguranja – Obezbijedite sebi sigurnu budućnost!

UNIQA osiguranje nastavlja sa akcijama i povoljnostima za sve građane Crne Gore.

U periodu od 01.aprila do 31.maja svi građani koji se odluče za ugovaranje polise životnog osiguranja imaće mogućnost da dobiju gratis osiguranje kuća / stan za prvu godinu osiguranja i gratis posljednju godinu osiguranja života.

U zavisnosti od ugovorene dinamike plaćanja klijent dobija različite pakete osiguranja stana. U toku trajanja akcije mogu se osigurati nastanjeni stanovi i kuće tvrde gradnje, dok akcijom nijesu obuhvaćeni poslovni prostori, stanovi i kuće mješovite gradnje, stanovi i kuće koji nisu nastanjeni bez obzira na vrstu gradnje.

Gratis prva godina važenja polise osiguranja kuće ili stana važi samo ukoliko je aktivna polisa životnog osiguranja.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Nakon isteka prve godine gratis osiguranja kuća / stan ugovarač osiguranja može da produži polisu na različite rokove trajanja:

  •  1 godina
  •  2 godine
  •  neodređeno

Produživanjem polise, klijenti mogu ostvariti pravo na tarifne i druge popuste. Polise riziko osiguranja života nemaju akcijske uslove.

Check Also

Treći oglas za predsjednika Privrednog suda

Sudski savjet raspisao je juče novi javni oglas za izbor predsjednika Privrednog suda Crne Gore …

Leave a Reply

Your email address will not be published.