Crna Gora po zastupljenosti životnog osiguranja kaska za Evropom: Polisu ima svaki 20. građanin

Polisu životnog osiguranja u Crnoj Gori uplaćuje između pet i šest odsto stanovništva, odnosno između 30 i 40 hiljada građana je zaključilo polisu životnog osiguranja, ali je dio odustao. Po zastupljenosti životnog osiguranja zaostajemo za evropskim standardima, koji propisuju da najmanje 20 odsto stanovništva uplaćuje životno osiguranje. Procenat životno osiguranog stanovništva je na nivou Srbije, dok je situacija nešto bolja u odnosu na Kosovo i Albaniju, gdje je životno osigurano ispod pet odsto građana.

Prema riječima agenta društva za zastupanje WVP grupe Dragana Sošića, neinformisanost i nepovjerenje građana su glavni razlozi niskog procenta onih koji uplaćuju životno osiguranje.

– Ne vjeruju da će im se uloženi novac sa pripisanom dobiti vratiti po isteku ugovorenog perioda osiguranja – kazao je Sošić „Danu”.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Preliminarni podaci Agencije za nadzor osiguranja pokazuju da je procenat životnog osiguranja u odnosu na neživotna osiguranja zanemarljiv. Na životna osiguranja otpada 14,25 odsto, dok na neživotno osiguranje otpada 85,75 odsto.

Udio životnog osiguranja, koje predstavlja i jedan od vidova štednje, u januaru ove godine je neznatno povećan u odnosu na 2012. kada je iznosio 14,16 odsto.

Najveći procenat tržišta životnog osiguranja pokriva Grave sa 34,35 odsto, slijedi takođe austrijsko Merkur osiguranje sa 19,69 odsto, Lovćen osiguranje pokriva 16,11 odsto, Unika 16,04 odsto, Viener štediše sa 9,92 odsto i Atlas lajf 3,9 odsto.

– U Unika osiguranju na kraju 2013. životno osiguranje u ukupnoj premiji je zastupljeno sa 13,65 odsto. Prema podacima za 2012. prosječna ukupna premija u životnom osiguranju iznosi 15,28 eura za godinu, što je nizak nivo razvijenosti tržišta – kazala je „Danu” ispred Unika osiguranja Iva Vukotić.

Ta osiguravajuća kuća je, zaključno sa februarom, imala 4.300 osiguranika sa polisom životnog osiguranja, od čega se 98 odsto odnosi na fizička lica.

Nakon što su banke uvele polisu životnog opsiguranja kao vid obezbjeđenja kredita, klijenti se odlučuju za polisu kako bi ispunili uslov za kredit, a ne zato što žele taj vid štednje i ulaganja u budućnost.

– U poslednje vrijeme, polisa životnog osiguranja postala je važna penzionerima, jer zahvaljujući njoj lakše dolaze do kredita, mada pojačana potražnja ovih vidova kredita nije uticala na povećanje potražnje za klasičnim osiguranjem života – kazala je Vukotićeva i pojasnila da polisa koja pokriva ostatak glavnice kredita u slučaju smrti korisnika suštinski ne predstavlja pravi vid životnog osiguranja, jer nema štednju.

Udio „Lovćen–životna osiguranja” u ukupnoj premiji iznosi 1,77 odsto, dok učešće u premiji životnih osiguranja iznosi 11,82 odsto.

– Lovćen životna osiguranja bilježe porast prosječne premije u odnosu na 2003. kada je iznosila 24,98 eura, a za riziko osiguranje 164,25 eura. Od 2011. prosječna premija za mješovita osiguranja iznosi 31,36 eura, a za riziko osiguranje 254,58 eura – kazala je „Danu” izvršna direktorka Lovćen osiguranja Dobrila Otović.

Prošla godina je bila godina jubileja, kada je ta osiguravajuća kuća proslavila 10 godina brenda osiguranja života.

– Tokom 2013. isplaćene su osigurane sume uvećane sa ukupnom pripisanom dobiti u iznosu oko milion eura za 580 polisa osiguranja života po desetogodišnjim ugovorima – kazala je Otovićeva.

Ona je pojasila da je osiguranje života specifičan produkt koji čini život pojedinca, porodice i društva kao cjeline kvalitetnijim i izvjesnijim.

– Velika je odgovornost nosioca poslova osiguranja života, društava za osiguranje ali i državnih institucija, obrazovnih ustanova u procesu edukacije i podizanja svijesti o potrebi posjedovanja polise osiguranja života – rekla je Otovićeva.

dan.co.me

Check Also

4iG potpisala Deklaraciju o romingu kojom se obavezuje na ekonomsku integraciju Zapadnog Balkana

Telekomunikacioni operatori u Evropskoj uniji i Zapadnom Balkanu obećavaju da će sniziti naknade za roming …

Leave a Reply

Your email address will not be published.