INTERVJU portala Bankar.me sa glavnim izvršnim direktorom Hipotekarne banke, gdinom ESADOM ZAIMOVIĆEM

Možete li ukratko ocijeniti stanje u bankarskom sektoru Crne Gore na početku godine i kakve su Vaše preliminarne prognoze, da li će ova poslovna godina biti izazovnija od prethodne?

Prva ocjena je da je bankarski sektor stabilan. To je ocjena koja se uvijek ističe na prvom mjestu, obzirom na iskustva iz prethodnog perioda. Nakon toga možemo govoriti i o ostalim karakteristikama bankarskog sistema u CG. O povećanoj likvidnostirastu depozita (uglavnom kratkoročnih), o profitabilnosti nakon nekoliko godina poslovanja sa gubitkom. Sniženje kamatnih stopa na depozite je izraženo u drugoj polovini 2013.godine, no i uprkos tome depoziti nastavljaju da rastu. Očekivanja su da će ova poslovna godina biti slična prethodnoj, dakle sa nastavkom oporavka, kako privrede tako i bankarskog sektora.

Šta mislite o konkurenciji unutar bankarskog sektora? Često čujemo najave o ulasku novih banaka, pogotovu iz Turske ali i osnivanju domaćih – da li na trenutnom nivou razvoja crnogorske ekonomije postoji prazan prostor za nove finansijske subjekte?

Sa stabilizacijom bankarskog sektora dolazi i do povećanja konkurencije. Koja je naročito izražena prilikom “borbe” medju bankama za pridobijanjem bonitetnih klijenata. Kamatne stope u tim aranžmanima su daleko ispod prosječnih kamatnih stopa. Sa druge strane ne postoji velika ponuda kredita prema preduzećima koja nemaju tako dobar bonitet (a kojih je, nažalost, mnogo više nego bonitetnih), tako da su i kamatne stope u tim aranžmanima znatno visočije.  Vezano za najavu ulaska novih banaka na naše tržište, smatram da uvijek postoji prostor za nove aktere koji će doprinijeti kvalitetu ponude, a time i zaoštriti konkurenciju na tržištu.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Kako ocjenjujete poslovanje Vaše kompanije u protekloj godini? Sa kakvim će poslovnim rezultatima Vaša banka okončati 2013. godinu? Šta biste izdvojili među poslovnim uspjesima koje je Vaša kompanija ostvarila u protekloj godini?

Hipotekarna banka je sedmu godinu uzastopno ostvarila pozitivan rezultat. Ostvaren je rast u svim segmentima poslovanja. Posebno ističemo rast depozita, koji su u odnosu na 2012. godinu veći za preko 40%. Dobit poslije oporezivanja iznosi preko 2,3 miliona eura. Lansirali smo i nove, tehnološki inovativne proizvode, počev od mobilnog bankarstva, pa do brve beskontaktne platne kartice u Crnoj Gori.

Možete li nam reći nešto više o planovima banke za 2014? Na šta će biti usmjeren fokus u ovoj godini?

I ove godine planiramo da nastavimo sa snažnom podrškom kako postojećim, tako i novim klijentima. Pored kreditiranja malih i srednjih preduzeća, kao naše najviše zastupljene aktivnosti, planiramo da proširimo ponudu proizvoda za stanovništvo. Od gotovinskih do hipotekarnih kredita. Takodje planiramo da proširimo mreżu filijala otvaranjem dvije nove poslovnice, jedne u Porto Montenegru i još jedne u Podgorici, tako da će naša mreža obuhvatati 19 poslovnica širom CG. Nastavićemo ulaganja u nove, moderne, tehnološki inovativne, kanale prodaje.

S obzirom na vrlo uočljiv pad kamata na depozite, mogu li građani očekivati jeftinije kredite i uopšteno bankarske usluge u 2014. godini? Za koje proizvode očekujete da će biti najinteresantniji Vašim klijentima? 

Realno je očekivati pad aktivnih kamata ove godine, obzirom na veću ponudu novca, kao i na pad kamatnih stopa na depozite. Očekujem veću tražnju za proizvodima namijenjenim stanovništvu, prvenstveno za tehnološki inovativnim proizvodima.

Pošto je Bankar.me vodeći finansijski internet portal u Crnoj Gori, možete li nam reći nešto više o planovima za online prisustvo vaše banke u 2014? Koliko je internet bitan za banku i odnos sa klijentima?

Internet postaje sve više prisutan, kako u svakodnevnom poslu, tako i u biznisu. Tako da ćemo i u narenim godinama sve više biti orjentisani na korišćenje interneta i mogućnosti koje nam omogućavaju što kvalitetniji kontakt sa klijentima. Od promocije preko društvenih mreża i portala, pa do korišćenja interneta kao kanala prodaje i plaćanja.

Kakva su makroekonomska očekivanja kada je Crna Gora u pitanju u 2014. godini? S obzirom da stranih direktnih investicija ima manje nego u ranijim godinama, nezaposlenost raste, kao i zaduženost zemlje – da li bankarski sektor može doprinijeti nekom poboljšanju?

Što se tiče makroekonomskih očekivanja za 2014. godinu, čini mi se da ćemo ove godine imati sličnu situaciju kao i prethodne godine. Dakle bez velikih uspona ali i bez nekih posebnih padova. 

Na kraju, s obzirom da se očekuje još jedna finansijski teška godina, možete li građanima Crne Gore ponuditi savjete kako da je što lakše podnesu?

Predlażem svim gradjanima da posjete neku od poslovnica Hipotekarne banke i upoznaju se sa našim katalogom proizvoda. Sigurno će naći neki od proizvoda koji će im pomoći da lakše prebrode probleme likvidnosti tokom 2014. godine.

razgovarao: Aleksandar Šćekić, [email protected]

Check Also

Popović novi stečajni upravnik Solane

Novi stečajni upravnik Solane “Bajo Sekulić” u Ulcinju je Miloš Popović, saznaju “Vijesti”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.