Erste grupa ostvarila neto dobit od 61,0 miliona eura u 2013. i unaprijedila pokazatelje kapitala

„U 2013. godini, ekonomski razvoj u Centralnoj i Istočnoj Evropi prevazišao je očekivanja mnogih skeptika. Dok je to imalo pozitivan uticaj na troškove rizika Erste grupe, naročito u Rumuniji, nije se odrazilo na vidljiv oporavak potražnje za kreditima,“  kazao je Andreas Treichl, glavni izvršni direktor Erste Group Bank AG, kada je predstavljao preliminarne rezultate za finansijsku godinu 2013.

„Neto dobit od 61 miliona EUR trebalo bi posmatrati u odnosu na okolnosti značajnog uvećanja poreza na dobit u odnosu na prethodnu godinu kao i negativnih vanrednih uticaja – bankarskih poreza i poreza na transakcije u Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj, otpisivanje gudvila i troškove za izlaz iz Ukrajine što je ukupno iznosilo skoro 770 miliona EUR,“ dodao je Treichl.

„Nakon uspješnog uvećanja kapitala, u 2013. godini, bili smo prva austrijska banka koja je otplatila cijelokupni participativni kapital koji je obezbijedila austrijska vlada i privatni investitori, i završili godinu solidnim zaštitnim slojem kapitala. Stoga ćemo predložiti godišnjoj skupštini akcionara da isplati dividendu od 0,2 EUR po akciji,“ zaključio je Treichl.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Ukratko o dobiti

Uprkos smanjenju operativnih troškova, operativni rezultat je opao na 3.307,9 miliona EURu 2013. (-4,7% u odnsu na 3.472,8 miliona EURu finansijskoj godini 2012.) zbog nižeg operativnog prihoda.

Operativni prihod je iznosio 6.961,3 miliona EURu 2013. (2012: 7.229,5 miliona EUR). Pad od 3,7% uglavnom se desio zbog nižeg neto prihoda od kamata (-7,2% na4.858,1 miliona EUR), koji nije u potpunosti nadoknađen povećanjem neto prihoda od naknada i provizije (+5,2% na 1.810,0 miliona EUR) i u neto rezultatu iz prodaje (sa 273,4 miliona EURu 2012. na 293,2 miliona EUR).Opšti administrativni troškovi opali su na 2,7% na 3.653,5 miliona EUR (2012: 3.756,7 miliona EUR). To je imalo za rezultat odnos između troškova i prihoda od 52,5% (2012: 52,0%).

Neto dobit po odbitku manjinskog interesa opala je sa 483,5 miliona EURna61,0 miliona EUR. Taj pad se nije desio samo zbog većih negativnih jednokratnih efekata (uglavnom otpisa gudvila, bankarskih poreza i poreza na transakcije, izlaska iz Ukrajine), već i zbog poreskih efekata koji se odnose na priznavanje odloženih poreza kao rezultat povećane poreske stope. Uz to, rezultat u 2012. imao je koristi od pozitivnog jednokratog efekta koji se odnosio na otkup instrumenata osnovnog i dopunskog kapitala.

Gotovinski prinos na kapital, t.j. prinos na kapital korigovan za bezgotovinske rashode kao što su obezvređenja gudvila i proporcionalna amortizacija odnosa sa klijentima, iznosio je 3,4% (prijavljena vrijednost: 0,5%) u 2013.u odnosu na 7,6% (prijavljena vrijednost: 3,8%) u 2012.Gotovinska dobit po akciji za finansijsku godinu 2013.iznosilaje 0,89 EUR (objavljena vrijednost: -0,06 EUR) u odnosu na 2,17 EUR (objavljena vrijednost: 0,87) u 2012. godini.

Ukupna imovina, sa 199,9 milijardi EUR, bila je 6,5% manja nego na kraju 2012. godine. Rizikom ponderisana imovina je opala za 7,4milijardi EUR na 97,9milijardi EUR. Koeficijent solventnosti je povećan na16,3% na dan 31. decembra 2013. (na kraju2012: 15,5%) i bio je dosta iznad zakonskog minimanog uslova od 8,0%. Koeficijent osnovnog kapitala u odnosu na ukupni rizik i kako je definisano Bazelom 2,5 iznosio je 11,4% na dan 31. decembra 2013. godine.

Prognoza za 2014. godinu

Kako bi se obezbijedilo poređenje istih perioda, svi podaci za dobit i gubitak koji su dati u ovom izvještaju o izgledima prilagođeni su u skladu sa standardima izvještavanja EBA FINREP koji se primjenjuju od prvog kvartala 2014. godine. Potpuni skup podataka prilagođenih iznosa za 2013. godinu objavljen je u zasebnom saopštenju 28. februara 2014. godine.

Za 2014. godinu, plan Erste grupeje sa stabilnom operativnom sredinom na svojim tržištima u Austriji i Centralnoj i Istočnoj Evropi: dok se prognozira da će ekonomski rast u prosjeku iznositi 1,7% (istraživanje Erste grupe), očekuje se da će kamatne stope ostati uporno niske ili čak još više pasti u određenim regionima. U odnosu na tu pozadinu Erste grupa predviđa spori početak godine ali ima za cilj da održi operativnu dobit stabilnom (± 2%) na oko 3,1 milijardu EUR. Očekuje se da će neto korisnički krediti ostati jednako stabilni(± 2%) na oko 120 milijardi EUR. U svijetlu predstojeće Revizije kvaliteta imovine Evropske centralne banke (ECB Asset Quality Review), Erste grupa ne očekuje pad u troškovima rizika iznad 5% ili na oko 1,7 milijardi EUR. Erste grupa ne očekuje priznavanje odložene poreske imovine u austrijskoj poreskoj grupi u 2014. godini, što će imati za rezultat značajno povišenu poresku stopu od oko 40%. Pad bankarskih poreza sa 311 miliona EUR u 2013. godini na oko 270 miliona EUR u 2014. trebalo bi da pozitivno utiče na neto dobit.

Check Also

Zapadni Balkan: Najviše penzije u Hrvatskoj i Crnoj Gori, najniže u BiH i Srbiji

Mnogi penzioneri u zemljama regije Zapadnog Balkana spadaju u dio populacije koja živi u dosta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *