Mitrović: Cilj posao za sve

Reprezenta­tivna organizacija poslodava­ca podržava mjere aktivne politike zapošljavanja – ka­zao je Pobjedi predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović.

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) participira u članstvu Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje sa pozicije trećeg socijalnog partnera, odnosno zvaničnog reprezenta privred­nih subjekata u Crnoj Gori i za­stupnika njihovih interesa u socijalnom dijalogu sa Vladom i sindikatom.

– U dosadašnjoj poslovnoj praksi, ostvarili smo veoma kvalitetnu saradnju sa Zavo­dom, sa kojim nas veže ne samo sporazum o saradnji, potpisan prije nekoliko godina, već i rea­lizacija niza zajedničkih proje­kata namijenjenih podsticaju zapošljavanja, te prirodna upu­ćenost i međusobna pomoć i podrška u aktivnostima koje imaju za cilj otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje ne­zaposlenosti – ističe Mitrović. Prema njegovim riječima, po­slovna vizija kojoj je UPCG od osnivanja posvećena je izgrad­nja poslovnog ambijenta u ko­me će svi građani Crne Gore imati mogućnost za stalno i stabilno zaposlenje.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

– Realni sektor, odnosno preduzeća koja ga čine, je oslonac i glavni stub razvoja ekonomije, rasta zaposlenosti, socijalnog društvenog napretka svih naših građana, a time i kvalitetnog pozicioniranja naše države u me­đunarodnim okvirima – nagla­šava sagovornik Pobjede. Mitrović podsjeća da nema produktivnog zapošljavanja ukoliko ono ne počiva na mjera­ma aktivne politike kojima se kreira kvalitetan biznis ambi­jent, onaj koji podstiče otvara­nje novih i poslovanje postojećih preduzeća, njihovu održivost i dalji razvoj. Sve dru­go je neodrživo i iz ugla poslo­davaca i zaposlenih. Jednostavno, ekonomska realnost zahtijeva isključivo ekonomske mjere, i to one efikasne, tvrdi član Upravnog odbora ZZZ.

On naglašava da se kroz ćin za­pošljavanja realizuje najmanje trostruki društveno-ekonomski interes:obezbjeđuje se uku­pan društveno potreban volumen rada, poslodavci obezbjeđuju potrebnu radnu snagu, zasnivanjem radnog od­nosa pojedinac i sebi i članovi­ma svog porodičnog domaćin­stva obezbjeđuje ekonomsku i socijalnu sigurnost.

– Stoga rad menadžmenta Za­voda koji je posvećen navede­nim interesima podržavam i ja lično i UPCG. Takva podrška menadžmentu Zavoda jedno­glasno je potvrđena i od Člano­va Upravnog odbora, na posljednjoj sjednici održanoj prošle sedmice – zaključuje Mitrović.

Problematika zasnivanja radnog odnosa regulisana je gotovo svim izvorima domaćeg i međunarodnog radnog prava, od kon­vencija MOR-a, do ugovora o radu, kao akta zasnivanja radnog odnosa prema modelu Zakona o radu. – Zato Zavod za zapošljavanje, kao nosilac uloge posredovanja između poslodavca i nezaposlenog, ne smije biti ograničen zakonskim rješenjima koja izlaze iz okvira njegovih nadležnosti i koja, na bilo koji način, remete legitimitet procedure zasnivanja radnog odnosa, kao posebno značajnog pravnog i društveno ekonomskog pitanja kojim se ostvaruje Ustavom zajemčeno pravo na rad – poručuje Predrag Mitrović. Pobjeda

Check Also

Povoljniji prevoz za građane upućene na liječenje van Crne Gore

Fond za zdravstveno osiguranje i nacionalna avio-kompanija Air Montenegro potpisali su Protokol o saradnji kojim …

Leave a Reply

Your email address will not be published.