Savjet CBCG: Stabilno stanje u bankarskom sektoru

Savjet Centralne banke usvojio je danas izvještaj guvernera Miloice Dakića o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za decembar 2013, u kojem je konstatovano da su aktivnosti CBCG u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada i Politikom Centralne banke u 2013. godini.

-Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren. Ohrabruje rast crnogorske ekonomije od 3,1 odsto u prvih devet mjeseci, odnosno od  četiri odsto u trećem kvartalu prethodne godine. Raspoloživi podaci za 2013. godinu ukazuju na pozitivne trendove većine privrednih djelatnosti- industrijske proizvodnje, građevinarstva, šumarstva, turizma, trgovine na malo, kao i većine segmenata u sektoru saobraćaja. Ostvaren je i značajan rast izvoza i smanjenje uvoza, što je doprinijelo smanjenju deficita tekućeg računa. Stanje u bankarskom sistemu je stabilno. Sve ključne pozicije aktive i pasive ostvaruju rast na godišnjem nivou, koji u velikoj mjeri reflektuje uticaj implementacije Međunarodnog računovodstvenog standarda 39 pri vrednovanju finansijske imovine banaka- navedeno je u saopštenju.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Kako se dodaje, banke su iskazale pozitivan finansijski rezultat na agregatnom nivou, i pored činjenice da je i dalje izražen problem loše aktive i visokih aktivnih kamatnih stopa.

-Rizici su i dalje prisutni i u ostalim segmentima privrede, a posebno u dijelu rastuće nelikvidnosti realnog sektora iskazane preko broja blokiranih pravnih lica i preduzetnika i iznosa ukupnog duga po osnovu kojega je izvršeno blokiranje računa. Cijene su u decembru 2013, u odnosu na prethodni mjesec, ostale na istom nivou, dok je godišnja stopa inflacije u decembru iznosila 0,3 odsto. Savjet je usvojio Izvještaj o radu odbora za reviziju Centralne banke Crne Gore za 2013. godinu, kao i Izvještaj o nadgledanju platnih sistema- precizirano u saopštenju.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za četvrtak, 8. jun

Leave a Reply

Your email address will not be published.