Najveći prosjek plata u lokalnoj samoupravi imaju u Tivtu

Prosječne plate u posljednjih sedam godina od 2007. do danas u svim opštinama su rasle – u mnogima uglavnom duplo, a u pojedinim i više. Uporedni podaci pokazuju da su opštinske plate rasle kako je kriza stezala.

Najniža prosječna plata prije sedam godina, kada je kriza počela da se širi, bila je u Bijelom Polju – 191 euro, a danas je 400, a najveća u Budvi – 400, a danas je 535 eura. Najveći rast plata registrovan je u Tivtu – sa 322 eura prije sedam godina na 822 eura, koliko je danas.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Opštinske plate u posljednje vrijeme su pod lupom Ministarstva finansija, piše Pobjeda.

Ministar Radoje Žugić upozorio je nedavno da je neodrživo povećavati zarade u opštinama i imati veće prosječne plate od prosjeka u Vladi, a dugovati javne prihode. Većina crnogorskih opština ne duguje samo za porez nego se bore i sa dugovanjima prema bankama i dobavljačima, viškom radnika…

Iz Ministarstva finansija su nedavno istakli da Tivat, Herceg Novi, Ulcinj, Budva, Bar, Kotor i Plužine imaju veće prosječne zarade nego u Vladi u kojoj je prosjek 485 eura. U ovim opštinama prosjek plata se kreće od 516 pa do preko 800 eura.

Pet opština – Budva, Bar, Herceg Novi, Kotor i Ulcinj – uz to duguju i neredovno plaćaju porez.

Dug

Poreski dug opština i javnih preduzeća u oktobru bio je, podsjetimo, 64,2 miliona eura, a u tri opštine još nije usvojen završni račun budžeta.

U Ministarstvu finansija stanje javnih finansija u lokalnim samoupravama označili su kao veoma ranjivo.

– Stanje javnih finansija u lokalnim samoupravama označili smo kao veoma ranjiv dio našeg ukupnog fiskalnog sistema. Opštine se bore sa problemima značajnih razmjera – neizmirenim poreskim obavezama, dugovanjima prema bankama i dobavljačima, viškom broja radnika… – objašnjavaju u Ministarstvu.

Ograničenje

U ovom Vladinom resoru kažu da neće sjedjeti skrštenih ruku i da će i sistem zarada u opštinama biti definisan Zakonom o zaradama u javnom sektoru.

– Naša intencija jeste da sistem zarada i u ovom segmentu javnog sektora bude sistemski riješen u okviru novog Zakona o zaradama u javnom sektoru, kako bismo uveli princip da nivo zarada zavisi od fiskalnih parametara, ali i od potencijala za ozdravljenje javnih finansija pojedinačnih opština – pojasnili su nedavno proceduru u Ministarstvu.

Biće moguće, kako je već nagoviješteno, ograničiti zarade za one lokalne samouprave koje su dužne po osnovu javnih prihoda i čiji je nivo ukupnog duga veći od dozvoljenog. Zakonom će to moći i da se sankcioniše.

Izmjene zakona iz Ministarstva najavljuju i u dijelu koji se tiče donošenja budžeta opština.

– Naši planovi vezani su i za izmjenu zakonske regulative koja se tiče postupka donošenja budžeta lokalnih samouprava – najavili su oni.

Nadzor

Ministar Žugić je nedavno kazao i da se mora povećati nadzorna funkcija i da sva ministarstva u domenima svojih nadležnosti treba da se uključe u nadzor rada lokalnih samouprava, kako bi njihov rad, transparentnost i efikasnost bili poboljšani.

Vlada je i do sada pokušavala da zavede red u ovoj oblasti – u više navrata davala preporuke i pokušala da osnaži mehanizme javnih finansija na lokalnom nivou, ali to, priznao je nedavno ministar, nije dalo efekte i stoga smo mi napravili drugi korak.

– Osnažili smo eksterne kontrole u dijelu poreske discipline, ali i dalje nijesmo zadovoljni osnovnim elementima koji se tiču fiskalne i finansijske održivosti, jer nivo obaveza lokalnih samouprava raste – objasnio je tada Žugić.

Check Also

OTP kupio Alpha banku u Albaniji

Alpha Bank, jedna od četiri najveće banke u Grčkoj, pristala je prodati svoju albansku jedinicu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *