Societe Generale Montenegro potpisala ugovor sa univerzitetima

Povodom svečanog potpisivanja pojedinačnih sporazuma o saradnji Societe Generale banke Montenegro sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta Crne Gore, Univerzitetom Mediteran i Univerzitetom Donja Gorica, upriličena je danas konferencija za medije.

Predmet Sporazuma je saradnja koja će biti realizovana u oblasti organizacije gostujućih predavanja zaposlenih Societe Generale banke Montenegro na univerzitetima u Crnoj Gori. Ovaj projekat je nastavak uspješne saradnje koju banka ima sa univerzitetima, a koja je započeta kroz projekat „Citizen Act“ takmičenja studenata u oblasti društvene odgovornosti preduzeća 2011.godine i nastavljena kroz program stažiranja studenata u banci koji je organizovan u 2012. godini.

U ime banke sporazum je potpisao Franck de Giorgio, Zamjenik glavnog izvršnog direktora dok su u ime univerziteta sporazume potpisali Prof. Dr Veselin Vukotić, Rektor Univerziteta UDG, Prof. Dr Milivoje Radović, Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Prof. Dr Dragoljub Janković Dekan Fakulteta za poslovne studije “Montenegro Business School” Univerziteta Mediteran.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Polazište ove ideje o saradnji je bila naša želja, da se kao društveno odgovorna kompanija u Crnoj Gori, uključimo u edukaciju studenata prenošenjem našeg profesionalnog i praktičnog znanja u oblasti bankarskog poslovanja. U tom smislu, angažovaćemo naše najbolje eksperte koji će prenijeti studentima znanje u nekoliko glavnih oblasti bankarstva kao što su strategija banke, finansije (uključujući međunarodne računovodstvene standarde, kontroling i upravljanje aktivom i pasivom), usklađenost poslovanja sa zakonom, marketing, informacioni sistemi i upravljanje projektima. Identifikovali smo, sa našim partnerima – univerzitetima, 12 oblasti ekspertize u kojima vjerujemo da možemo doprinijeti postojećim programima predmeta koji se sprovode na univerzitetima“ izjavio je g. Franck De Giorgio, Zamjenik Glavnog izvršnog direktora Societe Generale banke Montenegro.

“Izuzetno nam je zadovoljstvo da nastavljamo saradnju sa Societe Generale Montenegro koju smo prije nekoliko godina započeli projektom Citizen Act. Kako smo veoma zadovoljni dosadašnjom kooperacijom, veoma nam je drago što će od ovog semestra predstavnici Banke biti uključeni u proces nastave na našem Univerzitetu. Na UDG-ju studenti, pored znanja, stiču i vještine koje će im biti potrebne u realnom poslovnom okruženju čiji dio će postati nakon diplomiranja. Sigurni smo da će im predavanja predstavnika SG banke pomoći da shvate kako stečena teorijska znanja mogu primijeniti u praksi, kao i da se upoznaju sa kompleksnim bankarskim okruženjem.”– saopštio je Prof. Dr Veselin Vukotić, Rektor Univerziteta UDG.

„ Proces obrazovanja na Ekonomskom fakultetu Podgorica ne podrazumijeva samo teorijski pristup nastavnom planu i programu, već smo tokom višedecenijskog razvoja težili modernom nastavnom procesu afirmišući spoj teorijskog znanja stečenog na studijama i kvalitetne prakse stečene u poslovnom okruženju. U savremenoj ekonomiji koja počiva na znanju, bliska saradnja nauke i biznisa je neophodna u cilju transfera znanja na tržište. Edukujući mlade ekonomiste, naš cilj je prenijeti znanje koje ima upotrebnu vrijednost u privrednom okruženju. Vjerujem da će potpisivanje sporazuma o saradnji sa jednom od najuspješnijih crnogorskih kompanija, bankom Societe Generale Montenegro, biti vjetar u leđa toj našoj namjeri.” izjavio je ovim povodom Prof. Dr Milivoje Radović, Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

„Fakultet za poslovne studije “Montenegro Business School” Univerziteta Mediteran i predstavnici Societe Generale Banke Montenegro potpisali su sporazum o obrazovnoj, naučnoj, stručnoj i praktičnoj saradnji, u cilju razvoja i podizanja kvaliteta nastavnog procesa, koji predstavlja spoj teorijskog znanja i kvalitetne prakse stečene u poslovnom okruženju. Eminentni stručnjaci iz Societe Generale banke Montenegro će podučavati studente iz oblasti: finansijskog menadžmenta, elektronskog poslovanja, upravljanja rizicima, usklađenosti sa zakonom, upravljanjem bankarskim operacijama, razvijanjem preduzetništva, što će doprinijeti usavršavanju rada studenata i njihovoj boljoj adaptaciji na tržišne uslove nakon završetka Fakulteta. Studentima će biti omogućeno da u budućnosti sarađuju sa ovom institucijom” – saopštio je Prof. Dr Dragoljub Janković Dekan Fakulteta za poslovne studije “Montenegro Business School” Univerziteta Mediteran.

Check Also

IRF čvrsto posvećen razvoju preduzetništva mladih u biznisu

Izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda (IRF) Irena Radović je sa saradnicima posjetila Kancelariju za saradnju mladih …

Leave a Reply

Your email address will not be published.