Fabris: Očito da se banke dogovaraju o cijenama

Skupštinski Odbor za ekonomiju, budžet i finansije usvojio je juče jednoglasno predlog zakona o platnom prometu čija je najznačajnija novina da će banke izgubiti mogućnost da budu jedni pružaoci tih usluga kao što je to sada.

Predlogom je definisano da pored banke usluge platnog prometa može pružati platna institucija (koja se formira kao pravno lice), Centralna banka, država Crna Gora i opštine kada ne djeluju u svojstvu vlasti.

Viceguverner CBCG Nikola Fabris rekao je da je cilj zakona da se smanje troškovi platnog prometa i ubrza proces ka EU.

Mladen Bojanić (Pozitivna) saopštio je da podržavaju Predlog zakona jer uvodi konkurenciju bankama u platnom prometu, a najavio je amandmansko djelovanje u cilju zaštite korisnika usluga platnog prometa.

Aleksandar Damjanović (SNP) ocijenio je da je novi zakon podrška liberalizaciji platnog prometa čijim su se prenošenjem na banke javili i problemi.

“Da li Ministarstvo finansija i CBCG imaju projekcije hoće li nova rešenja donijeti jeftnije tarife u platnom prometu”, pitao je Damjanović.

Fabris je objasnio da će ovo rješenje doprinijeti konkurentnosti.

“Banke nemaju monopol, ali je očito da postoji dogovor među njima o cijenama”, istakao je Fabris.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Ministar finansija Radoje Žugić kazao je da je cilj predloga zakona stvaranje sigurnog platnog prometa koji je ključni element za finansijsku stabilnost i usklađivanje sa evropskim direktivama.

“Usvajanje ovog zakona omogućiće se otvaranje pregovora za poglavlje 4 koje se odnosi na slobodu kretanja kapitala”, kazao je Žugić.

Da bi se osnovala platna institucija neophodna je dozvola CBCG i osnivački kapital koji zavisi od vrste platnih usluga koje se obavljaju pa se kreće u rasponu od 20.000 do 125.000 eura.

Firma koja namjerava da pruža ove usluge podnosiće CBCG zahtjev za izdavanje odobrenja. U cilju ispunjenja obaveza prema povjeriocima platna institucija je dužna održavati odgovarajuću visinu sopstvenog novca čiji iznos ni u jednom trenutku ne smiju biti manji od iznosa osnivačkog kapitala ili od minimalnog iznosa sopstvenih sredstava utvrđenih u skladu sa ovim zakonom.

CBCG vodi registar platnih institucija kojima je izdala odobrenje, nihovih ogranaka i agenata i redovno ga ažurira u skladu sa svim nastalim promjenama. Ona obavlja i kontrolu nad njihovim poslovanjem.

Kako je definisano predlogom zakona u cilju veće pravne zaštite korisnika platnih usluga predviđeno je vansudsko rješavanja sporova u platnom prometu koje će obavljati posebna komisija.

Odbor nije usvojio predlog zakona o sigurnosti pomorske plovidbe, dok je usvojen Predlog zakona o bezbjednosti i interoperatibilnosti na željeznici.

I dalje će da deru na prometu sa Srbijom

Damjanović je pitao hoće li nova rješenja u platnom prometu omogućiti uspostavljanje direktnog platnog prometa sa Srbijom.

“Ima li prostora da građanima i privredi ostane oko šest miliona koliko sada banke uzimaju po tom osnovu”, pitao je Damjanović.

Fabris je objasnio da su ranije stvoreni uslovi za uspostavljanje platnog prometa sa Srbijom, ali da nijedna banka nije zainteresovana da uđe u taj sistem.

“CBCG nema mogućnost da ih natjera da to rade”, objasnio je Fabris.

vijesti.me

Check Also

Prvo odluka o koncesiji, pa o gradnji terminala na podgoričkom aerodromu

Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Vladan Drašković, saopštio je da se o gradnji novog …

Leave a Reply

Your email address will not be published.