Srbija: Banke počele ugovarati povrat neosnovano naplaćene kamate

Pojedine srpske banke počele su pozivati klijente da potpišu anekse ugovora o kreditu kojima prihvaćaju umanjenje glavnice kredita za određeni iznos ili smanjenje kamate za naredno razdoblje na uštrb ranije naplaćene veće kamate.

Korisnici koji potpišu aneks ugovora, a ne provjere jesu li obeštećeni u punom iznosu, gube pravo da se u sudskom postupku bore za punu naknadu štete.

Udruženje Efektiva pozvalo je korisnike bankarskih kredita da, bez konzultacija, ne potpisuju anekse ugovora s bankama koje su prihvatile preporuku broj dva Narodne banke Srbije o povratu novca naplaćenog povećavanjem kamata.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Korisnici kredita, upozorava Efektiva, ne bi trebali prihvatiti ponude za povrat novca u kojima im se nudi manji iznos od onoga koji bi trebaloi dobiti zbrajanjem preplaćene kamate i zatezene kamate koje su prethodno neutemeljeno povećane.

Check Also

Flynas od 1. jula počinje sa letovima na relaciji Rijad-Podgorica

Saudijska niskobudžetna aviokompanija Flynas počinje od 1. jula sa letovima na relaciji Rijad-Podgorica.

Leave a Reply

Your email address will not be published.