CBCG: Odobreno manje kredita, depoziti u rastu

Krediti

Ukupno odobreni krediti i ostala potraživanja banaka su na kraju juna tekuće godine iznosili 2.457,5 miliona eura, što predstavlja pad od 0,8% mjesečnom nivou, dok su u odnosu na decembar 2012. godine krediti i ostala potraživanja banaka viši za 4,9%.

Koeficijent krediti i ostala potraživanja/depoziti iznosio je 1,22 na kraju juna 2013. godine, što je više u odnosu na kraj decembra 2012. godine, kada je ovaj koeficijent iznosio 1,18.

Po osnovu kredita i ostalih potraživanja banke su na kraju juna tekuće godine najviše potraživale od privrede i stanovništva (ukupno 76,2%).

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Depoziti

Depoziti u bankama su u junu 2013. godine iznosili 2.009,7 miliona eura, i bilježe rast od 1,8% na mjesečnom nivou, dok u odnosu na decembar 2012. godine bilježe rast od 1,5%. U ročnoj strukturi ukupnih depozita na kraju juna dominantno učešće od 60,6% imali su oročeni depoziti, dok su depoziti po viđenju činili 39,2% ukupnih depozita. Preostalih 0,2% odnosilo se na sredstva na escrow računu. U strukturi oročenih depozita, najveće učešće imali su depoziti ročnosti od tri mjeseca do jedne godine (49,7%) i depoziti ročnosti od jedne do tri godine (27,7%).

Posmatrano po sektorima, na kraju juna 2013. godine u ukupnim depozitima dominirali su depoziti fizičkih lica (58%).

Depoziti stanovništva

Depoziti stanovništva su na kraju juna 2013. godine iznosili 1.164,7 miliona eura i viši su za 0,2% u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na decembar 2012. godine viši za 1,6%. U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni depoziti su činili 70,3%, depoziti po viđenju 29,7%, dok se neznatan dio odnosio na sredstva na escrow računu.

Bilten CBCG

Check Also

Lista automobila koji su trošili najmanje goriva od 1975. do danas

Prema sajtu Statista, kada kupuju automobile potrošačima nije toliko bitan ni njihov izgled, pa čak …

Leave a Reply

Your email address will not be published.