Dobitak Crnogorske plovidbe u prvoj polovini godine

Crnogorska plovidba završila je prvu polovinu godine sa dobitkom od 53.280 eura, za razliku od istog perioda prošle godine kada je zabilježila gubitak od 380.590 eura.

Poslovni prihodi kompanije su, prema podacima iz izvještaja o poslovanju koji je objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, na kraju juna iznosili 2,23 miliona eura i bili su dva puta veći nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi su u odnosu na drugi kvartal prošle godine porasli 19 odsto na 1,58 miliona eura. Troškovi amortizacije i rezervisanja u prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 461.130 eura, materijala 203.250, a zarada, njihovih naknada i ostali lični rashodi 133.780. Ostali poslovni rashodi bili su 784.070 eura.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Ukupna aktiva kompanije, koja je u državnom vlasništvu, porasla je 44 odsto na 47,17 miliona eura.
Neraspoređeni gubitak Crnogorske plovidbe dostigao je 42.340 eura, dugoročna rezervisanja i obaveze 36,25 miliona, a kratkoročna 3,7 miliona eura.

Vlada je vlasnik 99,97 odsto akcija Crnogorske plovidbe, dok ostalo posjeduje Zavod za zapošljavanje.
Kompanija je formirana 2003. godine, a odluku o formiranju prethodno je usvojila Vlada, zbog duge procedure prodaje dva broda Jugooceanije. (pobjeda.me)

Check Also

Studija sprovedena na 20 miliona ljudi: Šta će vam pomoći da lakše nađete posao?

Najnovija studija ukazuje da iako bi vam prilikom traženja posla prvi na pamet pali prijatelji, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.