Crnagoraput: Završili drugi kvartal sa gubitkom

Firma Crnagoraput završila je prvu polovinu godine sa gubitkom od 882,3 hiljade eura, za razliku od istog prošlogodišnjeg perioda kada je imala dobit od 40,28 hiljada.

Prema izvještaju o poslovanju poslovni prihod Crnagoraputa na kraju juna iznosio je 6,06 miliona eura, što je 45 odsto manje nego u uporednom periodu.

Poslovni rashod preduzeća, čiji je većinski vlasnik austrijski Štrabag, smanjio se dva puta – na 7,4 miliona. Na materijal je potrošeno 2,4 miliona, zarade, naknade i ostale lične rashode 1,3 miliona, a za amortizaciju i rezervisanje 946,1 hiljadu eura.

Ukupna aktiva preduzeća na kraju juna vrijedjela je 22,8 miliona, što je sedam odsto manje nego u uporednom periodu. Dugoročna rezervisanja i obaveze iznosile su 1,5 miliona, a kratkoročne 28,6 miliona.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Štrabag koji, prema podacima Centralne depozitarne agencije (CDA), raspolaže sa 95,32 odsto udjela u Crnagoraputu, krajem januara je odlučio da preuzme kompaniju u skladu sa odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.

Štrabag je krajem 2006. kupio 30,92 odsto akcija Crnagoraputa od Vlade za 8,4 miliona, s pravom dokapitalizacije do većinskog paketa.

dan.co.me

Check Also

Prodati državni zapisi za pet miliona eura

Na drugoj ovogodišnjoj aukciji sa rokom dospjeća od 182 dana prodati su državni zapisi za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *