Povjerioci od KAP-a traže 360 miliona eura

Rok za prijavu potraživanja od Kombianta aluminijuma Podgorica KAP istekao je juče.

Međutim, kako je ranije kazao Danu privremeni stečajni upravnik Veselin Perišić, sud će sačekati još nekoliko dana, ukoliko je neko od povjerilaca prijavu uputio poštom.

Nakon toga prijave će biti dostavljene stečajnom upravniku, koji ima rok od 40 dana, od dana isteka oglasa, da sačini listu svih priznatih i osporenih potraživanja i dostavi je Privrednom sudu.

Do sada prijavljena potraživanja dostigla su 359,6 miliona eura. Radnici su u potraživanja iz stečajne mase prijavili junsku platu sa osam dana jula u iznosu od oko 2,3 miliona eura, dok je sindikat prijavio 3,6 miliona eura iz stambenog fonda, koji su zaposleni pozajmili poslovodstvu za nabavku sirovina i plaćanje struje. Potraživanja radnika su u prvom isplatnom redu. Elektroprivreda Crne Gore prijavila je 45 miliona eura, koliko iznosi dug KAP-a za struju, dok je država prijavila 170,7 miliona eura potraživanja.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Taj iznos se odnosi na kredite koje je Vlada otplatila umjesto KAP-a kod Dojče, OTP i VT banke, dugoročne obaveze KAP-a prema Vladi na osnovu ugovora o kupoprodaji i ugovora o cesiji iz septembra prošle godine, kao i odložene poreske obaveze.

Ofšor kompanija En plus grupa Olega Deripaske prijavila je potraživanje u ukupnom iznosu od 43,46 hiljada eura, dok je ruska VTB banka prijavila potraživanje u iznosu od 25,85 hiljada eura. Druga Deripaskina ofšor firma CEAC Holdings limitid prijavila je 50 miliona eura. Deripaska od KAP-a potražuje ukupno 120 miliona eura, međutim, ta potraživanja nijesu obezbijeđena.

Crnogorski elektroprenosni sistem i Montenegro bonus od KAP-a potražuju po devet miliona eura.

Ukupan gubitak KAP-a na kraju protle godine je iznosio 386 miliona eura. Vrijednost imovine Kombinata, prema poslednjem finansijekom izvještaju, iznosi 178 miliona eura.

Check Also

Most Verige bi ugrozio status Kotora

Stručnjaci za zaštitu kulturnih dobara upozoravaju na moguće posljedice gradnje mosta Verige, ali i da …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *