Gotovinski krediti

Gotovinski ili kako se popularno zovu “keš” krediti su namijenjeni fizičkim licima u stalnom radnom odnosu, kao i penzionerima, uz mogućnost otplate kredita čak do 75-te godine života. Iznos kredita se najčešće određuje visinom kreditne sposobnosti, kao i trenutne zaduženosti podnosioca zahtjeva za kredit, dok su maksimalni iznosi kod većine banaka određeni do nivoa od 20 hiljada eura. Uobičajen rok do kojeg crnogorske banke odobravaju ove nenamjenske kredite je do 5 godina, dok se kod pojedinih kredita (obezijeđenih hipotekom, keš kolateralom ili bankarskom garancijom) on produžava do maksimalnih 10 godina.

Gotovinske – nenamjenske kredite možete dobiti ukoliko ste klijent Banke, ali i kao fizičko lice koje nema otvoren tekući račun kod banke, a u tom slučaju su uslovi za kredit znatno složeniji. Kreditni uslovi u svim bankama su puno povoljniji ukoliko ste već klijent banke, tačnije ukoliko primate platu ili penziju preko tekućeg računa. Status klijenta otvara mogućnosti za korišćenje niza povoljnosti – povoljnije tarife, niže kamatne stope i manja sredstva obezbjeđenja kredita, dok su klijentima na raspolaganju i minus po tekućem računu, kreditne kartice, SMS usluga obavještenja, E-banking itd.

[widgets_on_pages id=”Turizam”]

Kao sredstva obezbjeđenja za odobrenje gotovisnkih (keš) kredita, banke najčešće zahtijevaju da ispunite neke ili sve od ovih uslova:

  • da platu primate preko tekućeg računa otvorenog u toj banci,
  • da obezijedite administrativnu zabranu (zabrana koja se stavlja na zaradu dužnika, odnosno korisnika kredita, kao i solidarnih jemaca, po njenom/njegovom pristanku),
  • da imate žirante,
  • mjenice,
  • obezbijedite hipoteku ili novčani depozit,
  • životno osiguranje.

Naravno, uslovi se razlikuju i zavise od nivoa traženog kredita, kao i od boniteta kompanije u kojoj ste zaposleni (ili čiji ste vlasnik). Klijenti banaka najčešće imaju zamjerke da na povoljnije kamatne stope mogu da računaju samo zaposleni u “dobrostojećim” firmama, za koje banke procijene da su kreditno pouzdane.

Sve banke u Crnoj Gori nude gotovinske kredite čiji se iznosi kreću od 500 eura do čak 20.000 eura sa rokom otplate i do 120 mjeseci, odnosno deset godina, a kamatne stope po kojima se i odobrava ova vrsta kredita se kreću od 11 do 15 odsto na godišnjem nivou u zavisnosti od banke.

Jedan od najtežih uslova najčešće je obezbjeđenje jemaca/žiranata. Biti žirant u današnje vrijeme veliki je rizik. U vremenima kada se preko noći gube radna mjesta, ostaje bez prihoda koji osiguravaju osnovnu egzistenciju i pored najbolje volje i savjesti korisnika kredita da izmiri svoje obaveze prema banci, nerijetko ova obaveza padne na teret žiranta.

Pojedine banke u Crnoj Gori, posljednjih mjeseci podižu limite za gotovinske kredite bez žiranata, u cilju prilagođavanja tržišnim uslovima i potrebama građana. Sličan trend je zastupljen i u zemljama regiona, a jedna analiza pokazuje da je postepena redukcija kreditne ponude banaka s garancijom žiranata posljedica niza faktora, među kojima izdvajaju poteškoće klijenata pri pronalažnju žiranata, zaoštrenu tržišnu utakmicu banaka i uticaj novih rigoroznijih zakonskih propisa.

S obzirom da su banke analizom tržišta došle do zaključka da je pored visine kamatne stope, ključan problem u obezbjeđenju žiranata, počele su sve masovnije da nude kredite za koje su metod obezbjeđenja polise osiguranja, po uzoru na praksu razvijenih finansijskih tržišta Evrope i svijeta.

Uz veoma pojednostavljenu proceduru odobravanja kredita i skraćen rok obrade zahtjeva (pojedine banke čak nude i kredite u roku od 24 časa od momenta podnošenja zahtjeva), gotovisnki krediti na bazi polise životnog osiguranja se najčešće nude penzionerima, koji su u mogućnosti da dobiju kredite u iznosu čak do 10 000 eura i  na period do 10 godina. Polisa osiguranja života se može platiti jednokratno ili se može plaćati mjesečno.

Upotreba gotovinskih kredita za objedinjavanje i zatvaranje više postojećih kreditnih obaveza, kao i za kupovinu mnogih osnovnih potrepština na rate, može imati svoje prednosti, dok su kamatne stope na ovakve kredite obično manje nego kod kreditnih kartica i dozvoljenih minusa.

Gotovisnki krediti imaju ugovoreni rok za potpunu otplatu kredita i fiksnu mjesečnu ratu. Uplatama mjesečnih rata tokom trajanja kredita, dužnik otplaćuje cjelokupan iznos kredita kao i pripadajuću kamatu. Zbog toga, iznos rate se sastoji od dijela koji se koristi za otplatu glavnice i dijela kojim se otplaćuje kamata. U početku otplate kredita, dio koji se koristi za otplatu glavnice je znatno niži od dijela za otplatu kamate. Tokom vremena otplate kredita, ovaj odnos se mijenja u korist otplate glavnice. Zbog toga se glavnica kredita smanjuje sporije tokom početnog perioda otplate kredita, a zatim sve brže pa možete biti iznenađeni preostalim iznosom duga kada poželite da prijevremeno otplatite kredit!

Život je pun uspona i padova, a keš krediti pružiće vam finansijsku podršku u nepredviđenim situacijama. Ipak, kredite treba koristiti mudro i promišljeno. Nikada se ne valja zaduživati radi tekućih troškova i kupovine stvari koje gube vrijednost. Ako je neophodno, kredite treba uzimati isključivo radi kupovine imovine koja čuva ili uvećava svoju vrijednost, i to samo onda kada ih možete sebi priuštiti i kada se uklapaju u vaš finansijski plan. Ukoliko se dug ne koristi mudro, lako može da se otrgne kontroli!

 Aleksandar Šćekić za Bankar.me

Check Also

Binance se povlači sa ruskog tržišta

Mjenjačnica kriptovaluta Binance povlači se s ruskog tržišta, nekoliko mjeseci nakon što su mediji izvijestili …

Leave a Reply

Your email address will not be published.