„WIENER STAEDTISCHE” AD povećao kapital

“WIENER STAEDTISCHE” životno osiguranje AD, sa sjedištem u Podgorici, izvršio uvećanje kapitala registracijom emisije akcija po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima.

Nakon ovih promjena ukupna kapitalna vrijednost Društva iznosi 1.900.000,00€ ili 19.000 akcija, po nominalnoj vrijednosti od 100,00€.

Wiener Städtische životno osiguranje Podgorica a.d. na crnogoskom tržištu posluje od novembra 2010. godine.

[widgets_on_pages id=”Turizam”]

Kompanija je osnovana kao „green field“ investicija Viena Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG.

Viena Insurance Group, je vodeća austrijska osiguravajuća kompanija u centralnoj i istočnoj Evropi, sa tradicijom poslovanja dužom od 180 godina.

Check Also

Njemačka priprema novi paket mjera pomoći ekonomiji

Predstavnici stranaka koalicione vlade kancelarke Angele Merkel sastaju se u srijedu kako bi raspravljali detalje …