Samo četiri banke na Bijeloj listi Poreske uprave

Ministarstvo finansija i Poreska uprava Crne Gore objavili su tzv. Bijelu listu – spisak poreskih obveznika kod kojih je uočen najveći stepen fiskalne discipline. Na listi su se našla imena 106 poreskih obveznika s kojima Poreska uprava kontinuirano ostvaruje uspješnu saradnju u pogledu poštovanja poreskih propisa i izmirivanja poreskih obaveza.

Kriterijumi kojima je izvršena selekcija obveznika za Bijelu listu obuhvatali su urednost obračunavanja poreza i podnošenja poreskih prijava, redovnost izmiravanja poreskih obaveza, kao i da u postupcima inspekcijskog nadzora nijesu utvrđivane značajnije nepravilnosti, koje bi ukazivale na bilo kakav vid neregularnog poslovanja.
Od banaka koje posluju u Crnoj Gori na listi su se našle samo:
  • Atlas Banka AD Podgorica
  • Erste Banka AD Podgorica
  • NLB Montenegrobanka AD Pogorica
  • Komercijalna banka AD Budva

Zanimljivo je da na spisku nema nijedne osiguravajuće kompanije.

Objavljivanje Bijele liste predstavlja još jedan korak u podsticanju obveznika na poštovanje poreskih propisa i saradnju sa Poreskom upravom, jer u ovom organu pozitivan tretman mogu imati samo uredni poreski obveznici koji redovno izmiruju obaveze, doprinoseći ostvarenju budžetskih prihoda, te unapređenju poslovnog i investicionog okruženja u Crnoj Gori.
Spisak najurednijih poreskih obveznika možete pogledati ovdje: B. LISTA PORESKIH OBVEZNIKA.

Check Also

Pad indeksa i promet od oko 500 hiljada obilježili sedmicu na Montenegroberzi

Pad indeksa i promet od oko 500 hiljada eura obilježili su ovu sedmicu na crnogorskom …