Čak 85 odsto lizing ugovora sklopljeno za putničke automobile

okom 2012. godine na tržištu lizinga zaključeno je ukupno 1.338 novih ugovora ukupne vrijednosti 19.797.643 eura. Na dan 31. decembar 2012. godine, ukupan broj aktivnih ugovora bio je 6.717, čija je vrijednost 145.049.466 eura, navodi se u izvještaju o tržištu lizinga za 2012. godinu, objavljenom u novom biltenu Ministarstva finansija, prenosi Portlanalitika.

Broj ugovora zaključenih tokom 2012. godine predstavlja smanjenje od 19,6 procenata u poređenju sa rezultatima iz 2011. godine, dok je vrijednost zaključenih ugovora na godišnjem nivou manja za oko 36,8 odsto.

U strukturi korisnika lizinga najveće učešće imaju fizička lica- od ukupnog broja zaključenih ugovora oko 58,7 odsto odnosi se na ugovore zaključene sa fizičkim licima, a oko 40,7 odsto na ugovore zaključene sa pravnim licima.

– Ukoliko uporedimo podatke o učešću ugovora zaključenih sa fizičkim licima, odnosno pravnim licima u ukupnom broju ugovora, primjetno je da je politika lizing kuća bila usmjerena diverzifikaciji rizika i osiguranju optimalne strukture klijenata- ističe se u izvještaju.

Od ukupnog broja zaključenih ugovora oko 95,9 odsto ili 19,2 miliona eura odnosi se na vrijednost finansijskog, a preostalih četiri odsto na vrijednost operativnog lizinga.

– Kao i prethodnih godina, putnički automobili imaju najveći udio od oko 85 odsto u ukupnom iznosu lizing plasmana. Udio komercijalnih vozila u ukupnom broju zaključenih ugovora je oko 12 procenata, dok je udio građevinskih mašina i opreme oko dva odsto. U poređenju sa prethodnom godinom, na lizing tržištu zabilježen je blagi pad učešća nekretnina i putničkih automobila, dok se kod ostalih kategorija bilježi se rast učešća u ukupnom broju zaključenih ugovora- precizirano je u izvještaju.

U pogledu vrijednosti novozaključenih ugovora prema sektorskoj strukturi, najveće učešće u ukupnoj vrijednosti plasmana imaju saobraćaj (30 odsto), trgovina (25 odsto), građevinarstvo (16 odsto), kao i usluge smještaja i ishrane (sedam procenata).

Ukupna aktiva četiri lizing kuće je krajem prošle godine iznosila 143.996.502 eura i bila je 16,4 odsto manja u poređenju sa 2011. godinom.

-Međutim, uporedni podaci aktive sa tržišta lizinga nijesu relevantni, imajući u vidu da se značajan dio bilansne sume agregatnog bilansa tržišta vodi u okviru finansijskih izvještaja pružaoca lizing usluga sa najvećim tržišnim učešćem Hipo alpe adria banke, koja ispred istoimene grupe zaključuje nove lizing plasmane- objašnjeno je u izvještaju.

Precizirano je da su na dan 31. decembar 2012. četiri lizing kuće ostvarile poslovni prihod od 17.956.452 eura, finansijski prihod od 3.267.476 eura, uz prihod od ostalih aktivnosti od 874.299 eura.

-Sa druge strane, u istom periodu ostvareni su poslovni rashodi u iznosu od 18.356.423 eura, finansijski rashodi od 4.215.814 eura, kao i ostali rashodi od 2.187.039 eura. Lizing kuće su na dan 31. decembar 2012. godine iskazale 2.611.763 eura neto rezultata, odnosno gubitka na tržištu. Pozitivan rezultat na kraju posmatranog perioda 2012. godine izrazile su dvije od četiri lizing kuće. U poređenju sa finansijskim rezultatom izraženim na kraju 2011, negativan rezultat na kraju prošle godine je manji za 49,9 odsto- navedeno je u izvještaju.

Lizing kuće u Crnoj Gori su krajem decembra prošle godine ostvarili bilansnu sumu u iznosu od 143,9 miliona eura, što predstavlja 5,12 odsto bilansne sume bankarskog sektora.

Check Also

MMF odobrio najveću tranšu ikada iz svojih rezervi: Najviše opet najbogatijim zemljama

Bord guvernera Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) odobrio je najveću alokaciju Specijalnih prava vučenja (SDR) ikada …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *