Kalač: Banke zarađuju na (ne)znanju građana

Banke, kao tržišni subjekti, imaju pravo da odrede cijene svih bankarskih proizvoda, naknada i provizija, ali su dužne da o tome informišu i klijente. Međutim, veliki broj njih to ne radi, pišu Dnevne novine.

Bankarski ombudsman Halil Kalač pobjašnjava da banke na taj način krše propise.

Mnogi građani su bili neprijatno iznenađeni kada su im banke, bez njihove saglasnosti, počele naplaćivati provizije za podizanje plate, iako to u prethodnom periodu nijesu činile. Prema izjavi bankarskog ombudsmana Halila Kalača banke su bile dužne da prilikom sklapanje ugovora sa klijentima iznos provizije i naknade stave u ugovor, kao i da ih informišu kada odluče da promijene tarife.

Ako banka želi da poveća proviziju iz sklopljenog ugovora ona treba da o tome obavijesti svog klijenta sa kojim je slopila poslovni aranžman. Ona to mora da uradi prije promjene visine te provizije ili naknade. Ako to ne uradi, čini nepoštovanje ugovora, prekršaj Opštih uslova poslovanja kao i Kodeksa bankarske prakse”, objasnio je za Dnevne novine Kalač.

Banke, kao tržišni subjekti, imaju pravo da odrede cijene svih bankarskih proizvoda, naknada i provizija. Međutim, te cijene moraju biti transpanentne i dostupne građanima, a prilikom sklapanja ugovora sa klijentom, one u ugovoru moraju biti jasno upisane, kao i njihova eventualna promjena.

Često se dešava da banka i klijent sklapaju ugovor o korišćenju nekog bankarskog proizvoda ili usluge, a da klijent ne razumije korišćenje tog proizvoda i nije dovoljno informisan o pravima i obavezama iz ugovora.

Kada počne realizacija ugovora javljaju se brojni problemi, upravo zbog loše informisanosti prije i tokom ugovaranja. I banke, a dobrim dijelom i klijenti, prave propuste u tome“, objasnio je Kalač.

Kao jedan od primjera, Kalač navodi sa su pojedine banke oglasile besplatnu i pojednostavljenu proceduru otvaranja tekućih računa građana, da bi privukle što veći broj klijenata.

“Međutim, poslije nekoliko godina, prema riječima Kalača, one su počele naplaćivati održavanje i zatvaranje tih račina svojim klijentima, bez obavještenja ili traženja saglasnosti svog klijenta za to”, kazao je Kalač.

Građani, prema riječima bankarskog ombudsama, trenutno nijesu dovoljno informisani o svojim pravima kada su u pitanju poslovni odnosi sa bankama i mikrofinansijskim institucijama.

Prema njegovim riječima taj nivo informisanosti se mora povećati za dobrobit građana i zaštitu njihovih potrošačkih prava.

Check Also

Ekspedicija crnogorskih planinara krenula u pohod na najviši vrh Balkana

Četvoročlana ekspedicija iskusnih crnogorskih planinara, uz podršku kompanije MTEl, krenula je danas za Bugarsku gdje …

Leave a Reply

Your email address will not be published.