Prosječna martovska plata iznosila 476 eura

Prosječna bruto zarada u martu  ove godine u Crnoj Gori iznosila je 723 eura, dok je prosječna zarada  bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 476 eura, saopšteno je iz MONSTAT-a.

U odnosu na februar 2013. godine prosječna zarada bez poreza i doprinosa u martu je zabilježila je pad od 1,9 odsto. 

Prosječna (neto) zarada u martu 2013. godine u  odnosu na isti mjesec predhodne godine zabilježila je pad od 2,7 odsto, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2012. godini zabilježila pad od 2,3  odsto.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u martu u odnosu na prethodni mjesec zabilježile rast od 0,4 odsto proizilazi da su realne neto zarade u  istom periodu zabilježile pad od 2,2 odsto”, navode iz MONSTAT-a.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa u martu su u odnosu  na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Građevinarstvo (5,6 odsto), Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala (4,2 odsto), Poslovanje sa nekretninama (1,6 odsto), Obrazovanje (0,7 odsto).

Pad je zabilježen u sektorima: Snadbijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (14,2 odsto), Prerađivačka industrija (10,7 odsto), Usluge smještaja i ishrane (4,8 odsto), Informisanje i  komunikacije (4,1 odsto), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (3,9 odsto), Vađenje ruda i kamena (tri odsto), Snadbijevanje vodom, upravljanje otpad. vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti (2,6 odsto), Zdravstvena i socijalna zaštita (2,1 odsto), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (dva odsto), Administrativne i pomoćne  uslužne djelatnosti (1,7 odsto), Saobraćaj i skladištenje (1,4 odsto), Umjetnost, zabava i rekreacija (1,2 odsto), Državna uprava, obavezno socijalno osiguranje (0,8 odsto), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,7 odsto) i Ostale  uslužne djelatnosti (0,2 odsto).

Check Also

Švedski gigant za 148 miliona dolara kupio zagrebački Nanobit

Švedski proizvođač mobilnih igara Stillfront grupa preuzela je zagrebački Nanobit za 148 miliona dolara ili …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *