Sava Montenegro u plusu 753 hiljade eura na kraju 2012.godine

Na I redovnoj sjednici Skupštine akcionara Društva, održanoj 11.04.2013. godine u Podgorici, usvojeni su rezultati Sava Montenegro AD za 2012. godinu. Osiguravajuće društvo Sava Montenegro, koje je u 100% vlasništvu Pozavarovalnice Sava Re, 2012. godinu završilo je sa neto profitom od 753.164 eura, što je oko sedam puta bolji rezultat u odnosu na ostvareni rezultat u prethodnoj godini, navodi se u saopštenju dostavljenom portalu Bankar.me.

Sava Montenegro AD pruža usluge neživotnih osiguranja na crnogorskom tržištu duže od decenije, sa tržišnim učešćem od 19%.

U 2012. godini fakturisano 10,87 miliona €  premije, čime je zabilježen rast produkcije za 5,17% u odnosu na 2011. godinu. Poslovni prihodi iznosili su 10,24 miliona € i bili su za oko 0,55 miliona € veći u odnosu na godinu ranije, kada su iznosili 9,69 miliona €. Poslovni rashodi u iznosu od 5,71 miliona €  bili su, takođe, za oko 0,29 miliona € manji u odnosu na godinu ranije, što nam daje za pravo da budemo zadovoljni učinjenim u 2012. godini.

„I pored otežanih uslova poslovanja, na tržištu osiguranja, Društvo je uspjelo da zadrži visoku poziciju učešća u ukupnoj bruto fakturisanoj premiji“, rekao je izvršni direktor Nebojša Šćekić.

U 2012. godini fakturisano je 6,53 miliona € premije osiguranja vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti, što predstavlja rast bruto fakturisane premije u odnosu na 2011. godinu za 3,82%.

U isto vrijeme fakturisano je za 24,42% više premije osiguranja imovine u odnosu na 2011. godinu, iako je ukupna bruto fakturisana premija u Crnoj Gori po osnovu osiguranja imovine od požara i drugih opasnosti kao i ostalih osiguranja imovine, imala blagi pad u odnosu na 2011. godinu.

U prethodnoj godini riješeno je 4 hiljade šteta, u iznosu  su 4,44 miliona €, što je rast od 9,50% u odnosu na prethodnu godinu. Društvo nastoji da blagovremeno rješava zahtjeve za štetama, te da se štete rješavaju u redovnom, a ne u sudskom postupku.

U Društvu je krajem 2012. godine radilo 164 zaposlenih, od kojih je oko 65% radilo na poslovima prodaje proizvoda osiguranja.

Na kraju 2012. godine Društvo je imalo tehničke reserve u iznosu od 14,75 miliona € (prenosna premija 5,13 miliona €, rezervacije za štete 9,22 miliona € i reserve za izravnanje rizika 0,40 miliona €). Sredstva tehničkih rezervi namijenjena su za realizaciju jednog od osnovnih ciljeva Društva – blagovremeno izvršavanje obaveza prema korisnicima naših usluga. U skladu sa regulativom, Društvo je sredstva tehničkih rezervi uložilo u depozite kod poslovnih banaka, obveznice, investicione nekretnine, po osnovu čega je ostvarilo značajan finansijski prihod.

Akcijski kapital Društva, na dan 31.12.2012. godine iznosio je 4,03 miliona € i 100% je u vlasništvu Pozavarovalnice Sava.

Check Also

Skandinavija, mit o jednakosti

Skandinavske zemlje odlikuje velika ekonomska jednakost. U skandinavskim zemljama nije moguće ostvariti ogromno lično bogatstvo. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *