Uveden stečaj Vektri Montenegro

Privredni sud, drugi put ove godine, usvojio je zahtjev OTP faktoringa i Crnogorske komercijalne banke i otvorio stečajni postupak u Vektri Montenegro, glavnoj kompaniji bankrotiranog biznismena Dragana Brkovića koja više od godinu nije u stanju da izmiruje obaveze banci.

“Vijesti” imaju potvrdu da je takva presuda upućena strankama. Sudija Privrednog suda Miodrag Anđelić, imenovao je Zdravka Cicmila za stečajnog upravnika Vektre Montenegro, a prve sastanke povjerilaca i ispitno ročište zakazao za 21. januar, odnosno, 21. februar.

U obrazloženju presude sud je došao do nespornog zaključka da Vektra Montenegro duguje CKB-u 8,18 miliona eura, te da se povjerilac putem prinudne blokade računa nije mogao naplatiti u zakonom predviđenim rokovima.

OTP Faktoring i CKB su još krajem novembra prošle godine podnijeli zahtjev Privrednom sudu za pokretanje strečaja Vektri zbog nevraćenog kredita od 20,9 miliona eura.

Jučerašnja sudska odluka donijeta je u obnovljenom postupku pred Privrednim sudom jer je Apelacioni sud prvu odluku o pokretanju stečajnog postupka, sredinom ove godine poništio, ocjenjujući da nijesu izvedeni svi dokazi i činjenice.

Takva odluka Apelacionog suda samo je doprinijela dodatnoj agoniji povjerilaca, koje su Dragan Brković i njegovi advokati, u međuvremenu, uvjeravali da se mogu dogovoriti o nekom poravnanju van suda.

Na kraju, višemjesečna priča o pregovorima pala je u vodu iako su, prema nezvaničnim informacijama, mađarski bankari bili čak spremni da Brkoviću oproste skoro polovinu ukupnog duga većeg od 100 miliona eura, koji OTP-u duguju njegovih sedam firmi.

Uz ovu kompaniju, stečaj je za sada pokrenut u Vektri Jakić iz Pljevalja, kolašinskoj Vektri Voda i barskom Horizon Logisticu. Za 26. i 30. decembar zakazane su u Privrednom sudu završne rasprave o zahtjevu CKB-a i OTP faktoringa o uvođenju stečaja hercegovskoj Vektri Boka i preduzeću Vektra Aviation.

Brković propao čim je pomoć izostala

Za sistem Vektre Montenegro i njenih kćerki kompanija vezana je sudbima 700-800 ljudi, čija je egzistencija dovedena u pitanje sa poslovnim promašajima Dragana Brkovića.

Vlasnik Vektre se zahvaljujući bliskim vezama sa Milom Đukanovićem, pod dosta sumnjivim okolnostima, obogatio devedesetih godina prošlog vijeka posredujući u prodaji aluminijuma iz KAP-a.

Međutim, čim je svoj biznis skinuo sa „jasala“ moćne državne aluminijumske kompanije i zaigrao na tržištu baveći se turizmom, drvopreradom i uslugama, njegova imperija je žestoko zaljuljana, a danas dovedena na sam rub propasti.

Velika je enigma šta se desilo sa svim bankarskim kreditima koje je Brković čitavu deceniju povlačio od stranih i domaćih banaka.

Sem stotinak miliona eura uzetih od OTP grupacije, Brković je više od 54 miliona eura, koje nikada nije vratio, pozajmio i od švajcarske finansijske institucije NLB Interfinanz iz Ciriha, ali i kredite kod pojedinih domaćih banaka.

Check Also

Profit bankarskog sektora 51 milion: Najveći profit ostvarila Erste banka 12,3 miliona eura

Ukupni profit bankarskog sektora u prošloj godini je blizu 51 milion eura. Od 13 banaka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *