Luka Bar: Uzeli bonuse na koje nijesu imali pravo

Direktori i menadžment Luke Bar, njih 11, dodijelio je sebi ove godine bonuse za uspješne rezultate ostvarene u 2011. godini, suprotno odluci Vlade.

enadžment barske Luke je u junu ove godine na skupštini akcionara, pozivajući se na Vladinu odluku iz maja, odlučio da isplati šest do osam prosječnih državnih plata za 11 članova menadžmenta, pišu Dnevne novine. 

Iz Vlade su, tumačeći odluku o utvrđivanju naknada za rad i bonusa za članove Odbora direktora, saopštili da se isplata bonusa može ostvariti tek naredne godine, jer je odluka usvojena u 2012.

Pet članova Borda direktora, Predrag Ivanović, Zdravko Gvoz denović, Goran Jevrić, Žarko Pavićević, Nikola Jojović, izvršni direktor Slobo Pajović, sekretarka Vesna Mihaljević i još četvorica direktora sektora, dodijelili su sebi u junu ove godine, na osnovu odluke skupštine akcionara, bonuse za rezultate ostvarene u 2011. godini, u iznosu između 2.880 i 3.840 eura odnosno šest do osam prosječnih zarada u državi. Prosječna plata u junu iznosila je prema Monstatu 484 eura.

Iz Vlade su za Dnevne novine, tumačeći odluku, jasno saopštili da se bonusi mogu isplatiti samo za tekuću godinu, odnosno za rezultate ostvarene tokom 2012. godine.

“Odluka se može primjenjivati samo za rezultate ostvarene u 2012. godini odnosno od kada su mjere štednje na snazi”, kazali su kratko iz Vlade.

Check Also

CKB i Podgorička banka pridružuju se i ove godine obilježavanju Nedjelje štednje

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica (CKB) i Podgorička banka AD Podgorica (Podgorička banka), članice OTP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *