UPDATE Devetomjesečni rezultati crnogorskih kompanija: HTP Velika plaža

Pregled finansijsih izvještaja na kraju trećeg kvartala za crnogorske kompanije: Montecargo, Željeznički prevoz Crne Gore, Hotelsko preduzeće Fjord, Novi duvanski kombinat, Duvanski kombinat Podgorica, Kontejnerski terminali i generalni tereti, Kombinat aluminijuma Podgorica, Budvanska rivijera, Jugopetrol, Plantaže, Jadransko brodogradilište, Lutrija Crne Gore, Zavod za izgradnju Bara, BBM, Elektroprivreda, ElektroPrenos, HTP Korali, HTP Atlas Hotels Group, HTP Vektra Boka, Crnagoraput, Institut Simo Milošević, Marina Bar …

Hotelsko-turističko preduzeće Velika plaža iz Ulcinja završilo je treći kvartal sa neto profitom od 3,46 hiljada, što je 3,6 puta manje nego u istom periodu prošle godine, prema podacima iz izvještaja o poslovanju, objavljenom na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti. Prihod kompanije je na kraju septembra iznosio 170,26 hiljada, za 6,5 odsto manje nego u uporednom periodu, troškovi zaposlenih bili su 27,85 hiljada, amortizacija 37,9, a ostali poslovni rashodi 87,05 hiljada eura. Profit je iznosio 17,46 hiljada, dok je ukupna aktiva kompanije iznosila 1,28 miliona, za 7,3 odsto veća nego u uporednom periodu. Dugoročne obaveze preduzeća bile su 210,15 hiljada, a kratkoročne 62,1 hiljadu.
Vlasnik 51,09 odsto akcija Velike plaže je Bogić Matović iz Ulcinja.

Marina Bar završila je treći kvartal sa neto dobitkom od 132,7 hiljada eura, za razliku od istog perioda prošle godine kada je imala gubitak od 88,2 hiljade eura. Prema izvještaju o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, poslovni prihod barske kompanije na kraju septembra porastao je jedan i po put na 787,57 hiljada eura.

Poslovni rashodi preduzeća su na kraju trećeg tromjesečja porasli 3,9 odsto na 648,24 hiljade eura. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznosili su 463,26 hiljada eura, materijala 36,11 hiljada, a amortizacije i rezervisanja 19 hiljada eura. Na ostale poslovne rashode odnosilo se 129 hiljada eura. Ukupna aktiva Marine Bar smanjena je jedan odsto na 9,83 miliona eura. Neraspoređeni gubitak je dostigao 824,4 hiljade eura, dugoročna rezervisanja i obaveze su bile 425 hiljada, a kratkoročne 397 hiljada eura.

Institut Simo Milošević poslovao je u trećem kvartalu sa profitom od 447,1 hiljadu eura, za razliku od prošle godine kada je imao minus od 371,4 hiljada, navodi se u izvještaju o poslovanju, objavljenom na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti. Poslovni prihodi kompanije pali su sedam odsto na 8,29 miliona, a rashodi 16,6 odsto na 7,42 miliona.
– Na troškove materijala se odnosilo 1,65 miliona, na zarade 4,12 miliona, dok su amortizacija i rezervisanja bili 588,94 hiljade – navodi se u izvještaju.

Ukupna aktiva kompanije je povećana na oko 71,48 miliona, dugoročne obaveze iznose šest, a kratkoročne 3,89 miliona, dok je odloženo plaćanje 233,66 hiljada eura poreza.
Savjet za privatizaciju objavio je početkom avgusta tender za prodaju 56,48 odsto državnog udjela u Institutu, a ponude su dostavile MK grupa biznismena Miodraga Kostića i francuski Viši. Prethodni tender propao je sredinom februara prošle godine, jer nije bilo zainteresovanih. Prvi tender je raspisan 2008, ali je poništen, jer je drugorangirana austrijska kompanija Kristof menadžment odustala od kupovine, a prethodno je raskinut ugovor sa švajcarskom kompanijom Houm art end sejls servisis, vlasništvo srpskog biznismena Filipa Ceptera, jer nijesu u roku uplatili tražene garancije za ispunjenje investicionog programa od 150 miliona eura.

Kompanija Crnagoraput završila je treći kvartal sa 2,34 miliona eura u minusu, što je duplo manje nego u istom periodu lani. Prema podacima iz izvještaja o poslovanju objavljenom na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, poslovni prihodi su na kraju trećeg kvartala 8,14 miliona, što je manje za 29 odsto, dok su poslovni rashodi smanjeni za isti procenat na 10,42 miliona. Ukupna aktiva porasla je 17,6 odsto na 24,78 miliona. Dugoročna rezervisanja i obaveze kompanije dostigle su 1,29 miliona, a kratkoročne 37,18 miliona. Austrijska kompanija Štrabag je vlasnik 89,98 odsto udjela u Crnagoraputu. (dan.co.me)

Uprava kompanije Montekargo, koja se bavi prevozom tereta u željezničkom saobraćaju, od januara do kraja septembra poslovala je sa gubitkom od 1.367.630 eura. To je značajno gori rezultat u odnosu na devet mjeseci prošle godine, kada je ostvaren neto profit od 907 hiljada eura.

Poslovni prihodi Montekarga žestoko su smanjeni sa prošlogodišnjih 6,71 milion na 3,99 miliona eura za tri kvartala ove godine. Poslovni rashodi su smanjeni za oko 414 hiljade na 5,31 milion eura. Uz loš poslovni rezultat, dugovi kompanije za godinu su povećani za oko 600.000 eura. Montekargo se, prema podacima iz bilansa stanja, oslobodio dugoročnih obaveza od 262,8 hiljade eura, ali su kratkoročne obaveze povećane sa četiri miliona na 4,94 miliona eura.

Željeznički prevoz Crne Gore poslovao je sa sa gubitkom od 336.128 eura od početka godine do kraja septembra. To je za oko 110 hiljada ili za oko 25 odsto manji gubitak u odnosu na uporedni period prošle godine.

Ovogodišnji devetomjesečni poslovni prihodi su smanjeni sa 5,73 miliona iz uporednog perioda 2011. na 5,31 milion eura, a rashodi sa 5,96 miliona na 5,31 milion eura. Kratkoročne obaveze kompanije značajno su povećane sa 5,62 miliona na 6,95 miliona eura, dok su dugoročne obaveze neznatno smanjene sa 6,59 miliona na 6,33 miliona eura.

Hotelsko preduzeće Fjord iz Kotora ostvarilo je gubitak od 395.264 eura za devet mjeseci ove godine. Taj gubitak je za oko 73 odsto manji u odnosu na isti period 2011. godine. Fjordom gazduje privatna firma Alpha invest u vlasništvu biznismena Veselina Barovića. Ovogodišnji prihod hotelskog preduzeća povećan je za oko 25 odsto na oko 1,2 miliona eura. Dugoročne obaveze kotorske firme za godinu su povećane sa 157.745 na 675.022 eura, a kratkoročne sa 204.829 na 422.204 eura. (vijesti.me)

U gubitku od 234,7 hiljada eura je i Novi duvanski kombinat, osnovan u novembru 2011. godine, dok je poslovni prihod bio 76,65 hiljada. Poslovni rashod je na kraju trećeg tromjesečja premašio 311.000 eura, od čega se na troškove za zarade menadžmenta preduzeća, tačnije predsjednika borda direktora Branimira Vujičića, članova odbora Vladimira Mugoše i Vukice Perović, kao i izvršnog direktora i sekretara preduzeća Dejana Šuškavčevića, odnosilo 46.919 eura. Ukupna aktiva Novog duvanskog je 7,22 miliona, dok su kratkoročne obaveze i rezervisanja iznosili 75.000. NDKP je osnovan odlukom Vlade, koja ima dvije trećine udjela, sa kapitalom nominalne vrijednosti 7,39 miliona. (dan.co.me)

Gubitak Duvanskog kombinata Podgorica na kraju trećeg kvartala povećan je 70 odsto, na 2,2 miliona. Poslovni prihod DKP-a je na kraju trećeg tromjesečja oslabio 33 odsto, na 884,5 hiljada eura, a poslovni rashod je bio tri miliona, što je 19 odsto više nego u uporednom periodu. Ukupna aktiva preduzeća bila je 19,6 miliona, 18,7 odsto manje nego u uporednom periodu, a dugoročna rezervisanja i obaveze kompanije bile su 5,28 miliona, dok su kratkoročne iznosile 27,58 miliona.(dan.co.me)

Kontejnerski terminali i generalni tereti smanjili su gubitak u prvih devet mjeseci ove godine na 1,18 miliona eura, što je čak četri puta niže u odnosu na isti period iz prethodne godine kada je taj gubitak iznosio 4,78 miliona eura. Ukupni poslovni prihodi iznosili su 4,7 miliona eura dok su u istom periodu godinu ranije prihodi bili 6,3 miliona eura. Ukupno troškovi do kraja septembra 2012 godine su bili 5,9 miliona eura, što u odnosu na 11,1 milion iz prethodne godine predstavlja smanjenje od čak 47 odsto.

Troškovi zarada za zaposlene su za devet mjeseci ove godine niži čak za 3,7 miliona eura u odnosu na isti period prethodne i iznose 4 miliona eura, dok je akumuliran gubitak kompanije povećan i iznosi 12,2 miliona eura.

Tender za prodaju državnog paketa akcija Kontejnerskih terminala i generalnih tereta je i dalje aktivan, a kako su ranije naveli iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva očekuju da proces evaluacije ponuda koji zajedno sprovode Vlada i EBRD bude završen u prvom kvartalu 2013. godine.

Posljednja zabilježena cijena akcije na Montenegroberzi ovom kompanijom je na dan 05.11. iznosila 0,336 eura.

Kombinat aluminijuma Podgorica ostvario je, prema izvještaju o poslovanju od januara do kraja septembra, gubitak od čak 44,5 miliona eura. Taj gubitak KAP-a skoro je dvostruko veći u odnosu na uporedi period od devet mjeseci prošle godine. Devetomjesečni prihod KAP iznosio je 106,6 miliona i bio je za oko 26 miliona manji nego u uporednom prošlogodišnjem periodu.

Ovogodišnji rashodi su bili manji, ali za samo deset miliona i iznosili su 134,6 miliona eura. Dugovi fabrike na kraju trećeg kvartala bili su nešto veći od 350 miliona, od čega se na kratkoročne obaveze odnosi 314,7 miliona, a na dugoročne 36,5 miliona.

Hotelsko preduzeće Budvanska rivijera za devet mjeseci ove godine ostvarilo je neto dobit od 2,61 milion eura, kotorski Jugopetrol 1,9 miliona eura, Plantaže 1,29 miliona, dok je Jadransko brodogradilište zabilježilo gubitak od 1,63 miliona. To su podaci iz izvještaja o poslovanju za tri kvartala ove godine, objavljenih na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti (KHOV).

Devetomjesečna neto dobit Jugopetrola za čak 72 odsto manja je ove godine u odnosu na uporedni period prošle godine. Poslovni prihod je povećan za više od sedam miliona na 155,5 miliona, ali je i poslovni rashod povećan za devet na 149,4 miliona. Jugopetrol ima 16,3 miliona eura neraspoređene dobiti iz prethodnih godina. Profit Jugopetrola je manji zbog iznenadnog rasta “ostalih troškova”, a ta stavka je za devet mjeseci iznosila četiri miliona eura, iako je u istom periodu 2011. bila svega 658.000.

Devetomjesečni rezultat Budvanske rivijere za oko 15,7 odsto je bolji u odnosu na devet mjeseci prošle godine. Poslovni prihodi iznosili su 12,97 miliona i za oko 300.000 su veći nego u uporednom periodu. Poslovni rashodi za oko million su smanjeni u odnosu i iznose 9,97 miliona eura. Kratkoročne obaveze budvanske kompanije za godinu su smanjene sa 9,97 miliona na 7,28 miliona eura, dok su dugoročne povećane za 3,8 miliona eura. Budvanska rivijera, prema bilansu stanja, ima nešto više od pet miliona eura neraspoređene dobiti iz prethodnih godina.

Plantaže su ostvarile neznatno bolji rezultat u odnosu na uporedni prošlogodišnji period, kada je dobit iznosila 1,27 miliona eura. Poslovni prihodi “Plantaža” od januara do kraja septembra iznosili su 26 miliona eura i za oko 4,7 odsto manji su nego prošle godine. Poslovni rashodi su iznosili 24,9 miliona eura i za oko 300.000 su  manji u odnosu na uporedni period. Kratkoročne obaveze podgoričke kompanije smanjene su sa 17,6 miliona na 14,38 miliona, dok su dugoročne obaveze povećane sa 3,96 miliona na 9,66 miliona eura.

Jadransko brodogradilište je za  devet mjeseci ove godine ostvarilo manji gubitak za oko 39 odsto u odnosu na isti period 2011. Poslovni prihodi kompanije iz Bijele iznosili su 16,55 miliona eura i  veći su  za oko 900.000 eura u odnosu na uporedni period. Poslovni rashodi neznatno su veći nego lani i iznosili su 17,59 miliona eura.

Lutrija Crne Gore, koja je u većinskom vlasništvu Save Grbovića, povezanim sa kontroverznim biznismenom Branislavom Mićunovićem, u prvih devet mjeseci ostvarila je gubitak od 746.000 eura. To je više nego duplo gori rezultat nego u istom prošlogodišnjem periodu, kada je imala minus od 315.000 eura.

Ukupni poslovni prihod iznosio je 2,4 miliona odnosno pola miliona manje nego u istom periodu 2011. Kratkoročne obaveze su smanjenje sa 2,9 na 2,5 miliona, a dugoročnih u izvještaju nema. Navedeno je da neraspoređena dobit iznosi 1,9 miliona ili 317.000 manje nego lani.

Zavod za izgradnju Bara, u vlasništvu gradonačelnika Bara Žarka Pavićevića, bilježi gubitak od oko 1,26 miliona eura za devet mjeseci ove godine. Pavićevićeva kompanija ostvarila je višestruko gori rezultat u odnosu na uporedni period 2011. kada je poslovala sa gubitkom od svega 128,5 hiljade eura.

Kablovski operater BBM, kojim gazduje biznismen Veselin Barović, tri kvartala ove godine završio je neto profitom od 442,2 hiljade eura. Menadžment BBM-a predvodi Predrag Jovanović, bivši direktor HLT fonda. (vijesti.me)

Elektroprivreda je u prvih devet mjeseci ove godine imala gubitak od oko 14,9 miliona eura, duplo manji nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, objavljenom na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, poslovni prihodi preduzeća na kraju septembra su bili pet odsto manji nego u uporednom periodu i iznosili su oko 191,4 milion eura. Poslovni rashodi EPCG su smanjeni tri odsto, na 214,3 miliona.Neraspoređena dobit kompanije iznosila je 404 hiljade EUR, a gubitak oko 309,9 miliona.

Dugoročna rezervisanja i obaveze su iznosile oko 78,4 miliona, a kratkoročna 105,9 miliona eura.  Ukupna aktiva na kraju drugog kvartala porasla je 1,9 odsto, na 1,06 milijardi. (portalanalitika.me)

Neto dobit Crnogorskog elektroprenosnog sistema za devet mjeseci ove godine iznosila je 5,35 miliona eura, što je skoro duplo više u odnosu na isti period prošle godine, prema izvještaju o poslovanju koji je objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti. Poslovni prihodi preduzeća porasli su 11 odsto na 21,91 milion, dok su poslovni rashodi u odnosnu na isti period prošle godine porasli 7,8 odsto na 16,97 miliona eura.

– Neraspoređeni dobitak kompanije iznosi 8,67 miliona, dugoročna rezervisanja i obaveze iznosile su 23,39 miliona, a kratkoročne obaveze su bile 11,28 miliona – navodi se u izvještaju.

Ukupna aktiva preduzeća porasla je 2,5 odsto na 198,55 miliona. Akcionarima te kompanije nedavno je isplaćena dividenda za prošlu godinu u iznosu od 3,5 miliona eura, odnosno 2,4 centa po dionici. Kompanija je prošlu godinu završila sa dobitkom od 3,5 miliona, što je za 32 odsto manje nego 2010. godine. (dan.co.me)

HTP Trend Korali iz Sutomora završilo je treći kvartal sa neto gubitkom od 103,89 hiljada eura, skoro šest puta manjim nego u istom periodu prošle godine. Prema izvještaju o poslovanju, objavljenom na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, poslovni prihodi preduzeća na kraju septembra su bili duplo veći nego u uporednom periodu i iznosili su 1,62 miliona eura. Poslovni rashodi Trend Korala porasli su 26 odsto i na kraju trećeg tromjesečja dostigli 1,5 miliona.

Ukupna aktiva kompanije, kojom upravlja fond Trend, na kraju septembra je vrijedila 40,25 miliona eura, što je 23 odsto više nego u istom prošlogodišnjem periodu. Kratkoročna rezervisanja i obaveze preduzeća iznosile su 3,07 miliona eura, a dugoročne 4,6 miliona. U okviru kompanije posluju hoteli Korali i Južno more i restoran Tri duda, koji se nalaze u Sutomoru. (dan.co.me)

Hotelsko-turističko preduzeće Atlas hotels grup iz Bara prijavilo je neto gubitke od 41,16 hiljada eura na kraju trećeg kvartala, što je skoro tri puta manje u odnosu na gubitke iz istog prioda prošle godine, prema izvještaju koji je objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti.

Poslovni prihodi preduzeća porasli su na kraju septembra 9,4 odsto na 1,54 miliona, dok su rashodi kompanije bili 1,47 miliona, odnosno uvećani za 4,6 odsto.Ukupna aktiva kompanije zaključno sa septembrom iznosi 28,49 miliona, neraspoređeni gubitak 4,86 miliona, dok je neraspoređena dobit iznosila 17,96 hiljada eura. Kratkoročna rezervisanja i obaveze su 2,68, a dugoročna 4,73 miliona. (dan.co.me)

Kompanija Vektra Boka, vlasnika Dragana Brkovića, na kraju trećeg kvartala ove godine prikazala je gubitak od oko milion eura, što je za 29 odsto više nego u istom periodu prošle godine, pokazuje izvještaj o poslovanju koji je objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti.

Poslovni prihodi kompanije smanjeni su za 35 odsto i iznosili su 1,2 miliona, a smanjeni su i poslovni rashodi za 15 odsto na 2,1 milion. Vrijednost ukupne aktive kompanije, u kojoj je matična kompanija Vektra Montenegro vlasnik 59,45 odsto dionica, a Vektra Investments 33,34 odsto, neznatno je porasla na 58,89 miliona. Neraspoređeni gubitak preduzeća je 30,04 miliona, dugoročne obaveze i rezervisanja 2,33, a kratkoročne 10,09 miliona eura. (dan.co.me)

Preduzeće Jadran Perast završilo je prva tri kvartala ove godine sa gubitkom od 25,17 hiljada, a gubici su 12 odsto veći nego u istom periodu prošle godine, podaci su izvještaja o poslovanju koji je objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti.

– Poslovni prihodi Jadran Perasta su na kraju septembra iznosili 15,9 hiljada eura, što je 12,6 odsto manje nego u uporednom periodu, dok su poslovni rashodi kompanije smanjeni za 11,7 odsto i iznosili su 41,85 hiljada – navodi se u izvještaju.

Ukupna aktiva preduzeća iznosila je 4,07 miliona i bila je neznatno manja nego u istom periodu prošle godine. Dugoročne obaveze preduzeća iznosile su 378,29 hiljada, a kratkoročne 36, dok je neraspoređeni gubitak dostigao 157,5 hiljada eura. (dan.co.me)

Podgorička građevinska kompanija Lovćeninvest ad Podgorica, zabilježila je neto gubitak od 48.981 euro u prvih devet mjeseci ove godine, pokazuju finansijski izveštaji kompanije objavljeni na sajtu Montenegro berze.

Poslovni prihod Lovćeninvesta u posmatranom periodu iznosio je 17.583 eura što je smanjenje od 54,75 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Kompanija je uspjela smanjiti neto gubitak na 48.981 euro u odnosu na period januar-septembar prošle godine kada je iznosio 360.435 eura, dok je operativni gubitak iznosio 85061 što je smanjenje od 27,1 odsto u odnosu na lani.

Check Also

Najavili dolazak turista iz Kazahstana i Jermenije do kraja septembra

Grupa turističkih agencija iz Kazahstana i Jermenije ovih dana boravi u studijskoj posjeti Crnoj Gori, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.