Vanredna skupština Crnagoraput-a 22.novembra

Kompanija Crnagoraput ad Podgorica, specijalizovana za izgradnju puteva, zakazala je za 22. novembar tekuće godine vanrednu skupštinu akcionara na kojoj pravo glasa imaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji na najranije dva dana prije održavanja skupštine budu na spisku CDA, navodi se na sajtu kompanije.

Na dnevnom redu skupštine je izbor presjedavajućeg Skupštine, zapisničara i ovjerivača zapisnika; usvajanje zapisnika sa V redovne Skupštine akcionara od 14.06.2012; odluka o pretvaranju duga u akcijski kapital Društva; odluka o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital Društva i odluka o izmjenama i dopunama statuta Društva.

Kompanija Crnagoraput je u prvih šest mjeseci tekuće godine zabilježila neto gubitak od 3,24 miliona eura, dok je neto prihod iznosio 7,25 miliona eura.

Akcije kompanije kojom upravlja austrijska firma Štrabag u jednogodišnjem periodu bilježe pad vrijednosti od 48,24 odsto, a po poslednjoj cijeni od 0,44 eura tržišna kapitalizacija kompanije Crnagoraput ad Podgorica iznosi 2,15 miliona eura. (ivestitor.me)

Check Also

Tesla planira da prikupi 2 milijarde dolara izdanjem novih dionica

Tesla Inc u četvrtak je najavila da planira da prikupi dvije milijarde dolara u ponudi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *