NVO Bankarski građanski ombudsman predložio novi Zakon o bankama

NVO Bankarski građanski ombudsman, na čelu sa predsjednicom Dejanom Savićević, parlamentu i svim poslaničkim klubovima podnio je inicijativu za ukidanje mikrofinansijskih institucija, zbog toga što su, kako je navela, lihvarskim i zelenaškim kamatnim stopama dovele građane u položaj dužničkog ropstva. Ta NVO dostavila je i predlog nacrta zakona o bankama, kojim bi se poboljšala zaštita klijenata, po uzore na zakone iz okruženja.

Nacrt zakona predviđa osnovna načela zaštite korisnika, koji se odnose na ravnopravan položaj klijenata i banaka, zaštitu od diskriminacije, pravo na informisanje, određenost ili odredivost ugovorne obaveze, kao i pravo na zaštitu prava i interesa.

– Finansijske usluge moraju da se oglašavaju na jasan i razumljiv način, a oglašavanje ne može da sadrži netačne informacije, odnosno one koje mogu da stvore pogrešnu predstavu o uslovima pod kojima korisnik koristi usluge – navodi se u nacrtu zakona.

Obračun efektivne kamatne stope treba da bude zasnovan na pretpostavkama da će ugovor o finansijskoj usluzi važiti tokom ugovorenog perioda, kao i da će nominalna kamata ostati nepromijenjena do kraja ugovora, a banke su dužne da efektivnu kamatnu stopu obračunavaju na jedinstven način radi poređenja istih ponuda različitih banaka. Predviđeno je i pravo na odustanak u roku od 14 dana od zaključenja ugovora, pri tom bez obaveze navođenja razloga odustanka, a u slučaju da se radi o kreditu koji je obezbijeđen hipotekom ili kupovine nepokretnosti klijent može da odustane ako nije počeo da koristi kredit, uz obavezu da o namjeri da odstane obavijesti banku i nadoknadi banci stvarne troškove zaključenja ugovora o kreditu.

– Banka je dužna da kod oglašavanja usluga sadrži podatak o kamatnoj stopi i precizno navede vrstu depozita ili kredita, visinu i promjenljivost nominalne kamate, efektivnu kamatu, koja treba da bude uočljivija od ostalih navedenih elemenata, period na koji se ugovara, kriterijume za indeksiranje, ukupan iznos depozita ili kredita i troškovi korisnika – prema nacrtu.

Kod oglašavanja je zabranjeno korišćenje izraza kojima se kredit ili lizing navode kao besplatni ili slične izraze ako je odobrenje kredita uslovljeno bilo čim što predstavlja trošak za korisnika ili mu stvara drugu obavezu.

Za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne za davaoce kredita i lizinga.

Traže odlaganje otplate

Banke su prije odobrenja kredita dužne da procijene kreditnu sposobnost klijenta na osnovu dostavljenih podataka, kao i baze podataka o zaduženosti.
Ugovor treba da sadrži i obavezu banke da obavijesti klijenta o promjeni plana otplate, kao i da kod automatskog produžavanja oročenja depozita, najmanje 15 dana prije isteka roka, o roku na koji se produžava ugovor, kao i o novoj kamatnoj stopi, a korisnik ima pravo da raskine ugovor najkasnije 30 dana od prijema obavještenja, bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli oročeni period. Rok od 15 dana ostavljen je bankama da obavijeste korisnika prije početka izmjene naknada ili drugih troškova.

– Ako u toku trajanja ugovornog odnosa nastupe okolnosti koje korisnika dovode u teško imovinsko stanje, odnosno druge bitne okolnosti na koje korisnik ne može uticati – banka može, na zahtjev korisnika, da proglasi zastoj u otplati, odnosno moratorijum za određeni period, u kom se ne obračunava zatezna kamata na neizmireno potraživanje.

U Alter Modusu 30 odsto

Tokom deset godina postojanja u Crnoj Gori Alter Modus je stekao veliki broj klijenata, sa kojima od samog početka njegujemo otvorenu komunikaciju, baziranu na razumijevanju njihovih potreba i usmjerenu na pronalaženje najboljih rješenja i uslova kreditiranja, naveli su iz te MFI u odgovoru na inicijativu NVO Bankarski građanski ombudsman.

– Naša statistika pokazuje da je, u prosjeku, svaki drugi klijent, odnosno 53,5 odsto, najmanje dva puta uzeo kredit kod Alter Modusa, a stepen povrata klijenata, posmatrano po kreditima koji se uzimaju treći ili četvrti, dodatno raste, što je najbolji pokazatelj odnosa sa klijentima – naveli su iz Alter Modusa, ističući da su, u cilju dodatnog unapređenja zaštite klijenata, otvoreni za saradnju sa nadležnim državnim organima, institucijama i organizacijama.

U ovoj godini, navode, prosječna kamatna stopa za kreditnu pozajmicu kod te MFI je do uvođenja prvog seta mjera dodatnog smanjenja, odnosno ukidanja provizije, u septembru ove godine iznosila 31,9 odsto, dok je trenutno oko 30 odsto.

dan.co.me

Check Also

Povoljniji prevoz za građane upućene na liječenje van Crne Gore

Fond za zdravstveno osiguranje i nacionalna avio-kompanija Air Montenegro potpisali su Protokol o saradnji kojim …

Leave a Reply

Your email address will not be published.