Beogradska berza: Nedjeljni izvještaj 10.09.2012. – 14.09.2012.

Glavni indeksi na Beogradskoj berzi nastavili su trend izuzetno niskih oscilacija što je karakteristika koja traje već nekoliko meseci. Proteklu trgovačku sedmicu indeks najlikvidnijih akcija, Belex 15, okončao je na gotovo nepromenjenoj vrednosti od 438,2 poena, ali je potkraj sedmice zabeležena nešto veća aktivnost ulagača motivisana snažnim rastom glavnih svetskih berzi. Uprkos tome, ukupan promet u trgovanju bio je neveliki i iznosio je neznatno preko dva miliona evra.

Akcije – Najprometnija hartija na tržištu bila je beogradska Jubmes banka (JMBN) sa realizacijom od 58,2 miliona dinara, i to pre svega kao posledica jedne transakcije dva učesnika na tržištu. Ukupno je isprometovano oko 2,2 odsto akcija ove banke na nivoima neznatno ispod 9.900 dinara po akciji. Jubmes banka predstavlja jednu od sitnijih banaka na domaćem tržištu sa udelom od 0,35 odsto, ali za razliku od drugih manjih banaka pod kontrolom države i dalje posluje pozitivno.

Solidan promet od 24,6 miliona dinara zabeležila je niška AIK banka (AIKB) koja je nedelju okončala na nivou od 1.388 dinara uz lagani rast vrednosti. Ova niška banka je tokom protekla dva meseca beležila velike promete, a na strani prodaje su se mahom nalazili inostrani investicioni fondovi koji su bili glavni portfeljni ulagači na Beogradskoj berzi u periodu pre globalne finansijske krize. Jedan od njih, američki investicioni fond Artio, bio je glavni prodavac akcija Komercijalne banke (KMBN) koje i dalje tavore na nivou od 1.100 dinara što je istorijski minimum ove hartije. Ukupan nedelji promet u trgovanju akcijama Komercijalne banke iznosio je 12,1 milion dinara.

Od akcija iz realnog sektora najprometnija je bila Naftna industrija Srbije (NIIS) koja je zabeležila promet od 18,6 miliona dinara uz rast na nedeljnom nivou od 1,1 odsto. Nakon kolebljivog i prilično slabog trgovanja u prvom delu sedmice, potkraj nedelje je intezivirana tražnja za akcijama NIS-a pre svega kao posledica rasta globalnih berzi nakon novih mera američke centralne banke za pospešivanje ove najveće svetske ekonomije. Solidan promet od 17,7 miliona dinara zabeležio je bečejski Sojaprotein (SJPT), ali uz pad vrednosti na najniži nivo još od decembra protekle godine. Najveći deo prometa akcijama ove kompanije ostvaren je poslednjeg trgovačkog dana na nivou od 455 dinara po akciji. Beogradski Aerodrom „Nikola Tesla“ (AERO) zadržao se na ceni od 410 dinara uz prilično skroman promet, dok je najveći domaći građevinar Energoprojekt (ENHL) ostvario promet od 2,4 miliona dinara u uskom cenovnom rasponu od 460 do 470 dinara.

Protekle nedelje otpočeo je i otkup sopstvenih akcija šećerana u vlasništvu grčkog Hellenic Sugar-a (Crvenke i Šajkaške) od nesaglasnih akcionara po procenjenoj vrednosti ovih hartija što je jedan od retkih primera poštovanja prava manjinskih akcionara na Beogradskoj berzi u poslednje vreme.

Obveznice stare devizne štednje – Obveznice stare devizne štednje zabeležile su promet od 0,2 miliona evra, a najprometnija serija bila je A2013 koja je nosila prinos neznatno preko pet procenata. Ostale serije se nalaze i dalje na nivoima koji nose godišnje prinose daleko preko šest procenata.

Trezorski zapisi – Protekle sedmice održane su dve aukcije državnih dužničkih hartija. Tromesečni zapisi Trezora nominalne vrednosti tri milijarde dinara prodati su sa uspešnošću od 34 odsto uz prinosnu stopu od 12,99 odsto. Znatno veća tražnja bila je za trogodišnjim trezorskim notama koje su realizovane u potpunosti uz prinosnu stopu od 15,99 odsto.

sinteza.net

Check Also

Erste dnevni izvještaj sa finansijskih tržišta

Sveobuhvatne i ažurne informacije o dešavanjima na finansijskim tržištima

Leave a Reply

Your email address will not be published.