Srbija: ‘Kamata na kamatu’ neustavna

Zakonska zatezna kamata, koju je na hiljade građana Srbije plaćalo prilikom svakog kašnjenja sa otplatom nekog računa banci, Infostanu, elektrodistribuciji ili mobilnom operateru, nezakonita je i neustavna.

Ustavni sud je, naime, utvrdio da je primena takozvane konformne metode obračuna zatezne kamate, u praksi dovodila do toga da su poverioci dužnicima obračunavali kamatu na kamatu, što je u teoriji poznato kao anatocizam i zabranjeno je još u Rimskom carstvu, a i u Srbiji. 

U nekim slučajevima, takav obračun dovodio je čak do toga da je građanima dug po kamati premašio ceo iznos duga po glavnici.

Pitanje koje se odmah po objavljivanju ove odluke postavilo je kako će se sada ponašati javna preduzeća i banke. Sudeći prema prvim reakcijama, šansa da se građanima koji su do sada plaćali zateznu kamatu vrati deo novca koji im je naplaćen na neustavan način, veoma je mala.

U Elektroprivredi Srbije, jednom od najvećih poverilaca u državi, sa ogromnim brojem dužnika koji kasne sa plaćanjem računa i kojima se obračunava zakonska zatezna kamata, kažu da će poštovati odluku Ustavnog suda, ali da je do sada „ovakav obračun kamate bio zakonit“.

– Ranije se više puta o tome raspravljalo i preovladalo je tumačenje da je konformni obračun zatezne kamate po zakonu. Mi ćemo poštovati svako tumačenje Ustavnog suda, ali se plaćene kamate ne mogu retroaktivno vraćati – smatraju u EPS-u, dodajući da će i u tom pogledu poštovati sve eventualne preporuke Suda.

Međutim, Ustavni sud se nije izjasnio o tome imaju li dužnici kojima je do sada obračunavana kamata na kamatu pravo na povraćaj tako naplaćenog duga, već se u odluci Suda samo konstatuje da „član 3, stav 1 Zakona o visini stope zatezne kamate u delu koji glasi „primenom konformne metode“ prestaje da važi danom objavljivanja odluke u Službenom glasniku“.  (kamatica.com)

Check Also

U julu porasla nezaposlenost

U Crnoj Gori je na kraju jula bilo 42,37 hiljada nezaposlenih, oko jedan odsto više …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *